Vòng Bi, Bạc Đạn Quay (7)

List product List gallery

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 8mm Ngoài 16mm Dày 5mm

Đường kính trong: 8mm, ngoài 16mm, dày 5mm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 112 Cái

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 8mm Ngoài 16mm Dày 5mm

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 8mm Ngoài 22mm Dày 7mm

Đường kính trong: 8mm, ngoài 22mm, dày 7mm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 8mm Ngoài 22mm Dày 7mm

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 6mm Ngoài 19mm Dày 6mm

Đường kính trong: 6mm, ngoài 19mm, dày 6mm

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 6mm Ngoài 19mm Dày 6mm

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 3mm Ngoài 10mm Dày 4mm

Đường kính trong: 3mm, ngoài 10mm, dày 4mm

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 105 Cái

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 3mm Ngoài 10mm Dày 4mm

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 5mm Ngoài 16mm Dày 5mm

Đường kính trong: 5mm, ngoài 16mm, dày 5mm

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 5mm Ngoài 16mm Dày 5mm

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 4mm Ngoài 13mm Dày 5mm

Đường kính trong: 4mm, ngoài 13mm, dày 5mm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 4mm Ngoài 13mm Dày 5mm

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 4mm Ngoài 9mm Dày 4mm

Đường kính trong: 4mm, ngoài 9mm, dày 4mm

15,000 đ/Cái

Hết hàng

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 4mm Ngoài 9mm Dày 4mm
Chat