Vòng Bi, Bạc Đạn Quay (7)

List product List gallery

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 8mm Ngoài 16mm Dày 5mm

Code: 688, đường kính trong: 8mm, ngoài 16mm, dày 5mm
OEM

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 75 Cái

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 8mm Ngoài 16mm Dày 5mm

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 8mm Ngoài 22mm Dày 7mm

Code: 608, đường kính trong: 8mm, ngoài 22mm, dày 7mm
OEM

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 8mm Ngoài 22mm Dày 7mm

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 6mm Ngoài 19mm Dày 6mm

Code: 626, đường kính trong: 6mm, ngoài 19mm, dày 6mm
OEM

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 6mm Ngoài 19mm Dày 6mm

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 3mm Ngoài 10mm Dày 4mm

Code: 623, đường kính trong: 3mm, ngoài 10mm, dày 4mm
OEM

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 3mm Ngoài 10mm Dày 4mm

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 5mm Ngoài 16mm Dày 5mm

Code: 625, đường kính trong: 5mm, ngoài 16mm, dày 5mm
OEM

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 5mm Ngoài 16mm Dày 5mm

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 4mm Ngoài 13mm Dày 5mm

Code: 624, đường kính trong: 4mm, ngoài 13mm, dày 5mm
OEM

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 4mm Ngoài 13mm Dày 5mm

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 4mm Ngoài 9mm Dày 4mm

Đường kính trong: 4mm, ngoài 9mm, dày 4mm
OEM

15,000 đ/Cái

Hết hàng

Bạc Đạn Vòng Bi Trong 4mm Ngoài 9mm Dày 4mm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký