Vỏ Hộp Thiết Bị (13)

List product List gallery

Hộp Nhựa 160x130x48

Hộp nhựa kích thước dài 160 x rộng 130 x cao 48 mm

219,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 160x130x48

Hộp Nhựa 190x135x60

Kích thước Dài 190 x Rộng 135 x Cao 60 mm

72,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 190x135x60

Hộp Nhựa RFID 110x80x25

Hộp nhựa kích thước dài 110 x rộng 80 x cao 25 mm

26,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa RFID 110x80x25

Hộp Nhựa 86x86x22

Hộp nhựa kích thước dài 86 x rộng 86 x cao 22 mm

59,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 86x86x22

Hộp Nhựa RFID 128x86x26

Hộp nhựa kích thước dài 128 x rộng 86 x cao 26 mm

69,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa RFID 128x86x26

Hộp Nhựa RFID 142x100x31

Hộp nhựa kích thước dài 142 x rộng 100 x cao 31 mm

42,000 đ/Hộp

Hàng còn: 43 Hộp

Hộp Nhựa RFID 142x100x31

Hộp Nhựa RFID 105x70x12

Hộp nhựa kích thước dài 105 x rộng 70 x cao 12 mm

29,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa RFID 105x70x12

Hộp Nhựa RFID 150x90x35

Hộp nhựa kích thước dài 150x90x35 mm

90,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa RFID 150x90x35

Hộp Nhựa RFID 124x98x29

Hộp nhựa kích thước (DxRxC) 124x98x29 mm

40,000 đ/Hộp

Hàng còn: 116 Hộp

Hộp Nhựa RFID 124x98x29

Hộp Nhựa LCD 5.0inch

Kích thước (DxRxC) 180x130x60mm

179,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa LCD 5.0inch

Hộp Nhựa LCD 4.3inch

Phù hợp với LCD 4.3inch, kích thước (DxRxC) 160x100x30 mm

69,000 đ/Hộp

Hàng còn: 35 Hộp

Hộp Nhựa LCD 4.3inch

Hộp Nhựa LCD 19264

Phù hợp với LCD19264, kích thước (DxRxC) 163x102x50 mm

69,000 đ/Hộp

Hàng còn: 58 Hộp

Hộp Nhựa LCD 19264

Hộp Nhựa LCD 12864

Phù hợp với LCD12864, kích thước (DxRxC) 163x102x50 mm

60,000 đ/Hộp

Hàng còn: 20 Hộp

Hộp Nhựa LCD 12864
Chat