Phone

(28)3896.8699-0972924961

Vít Xoắn Nhọn (323)

List product List gallery

Vít Nhọn 304 KA6-30

Vít nhọn loại M6, dài 30mm

820 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Vít Nhọn 304 KA6-30

Vít Nhọn 304 KA6-25

Vít nhọn loại M6, dài 25mm

800 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Vít Nhọn 304 KA6-25

Vít Nhọn 304 KA6-20

Vít nhọn loại M6, dài 20mm

780 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Vít Nhọn 304 KA6-20

Vít Nhọn 304 KA6-18

Vít nhọn loại M6, dài 18mm

760 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Vít Nhọn 304 KA6-18

Vít Nhọn 304 KA6-16

Vít nhọn loại M6, dài 16mm

740 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Vít Nhọn 304 KA6-16

Vít Nhọn 304 KA6-14

Vít nhọn loại M6, dài 14mm

720 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Vít Nhọn 304 KA6-14

Vít Nhọn 304 KA6-12

Vít nhọn loại M6, dài 12mm

700 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Vít Nhọn 304 KA6-12

Vít Nhọn 304 KA4-45

Vít nhọn loại M4, dài 45mm

820 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Vít Nhọn 304 KA4-45

Vít Nhọn 304 KA4-40

Vít nhọn loại M4, dài 40mm

800 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Vít Nhọn 304 KA4-40

Vít Nhọn 304 KA4-35

Vít nhọn loại M4, dài 35mm

780 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Vít Nhọn 304 KA4-35

Vít Nhọn 304 KA4-30

Vít nhọn loại M4, dài 30mm

760 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Vít Nhọn 304 KA4-30

Vít Nhọn 304 KA4-18

Vít nhọn loại M4, dài 18mm

700 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Vít Nhọn 304 KA4-18

Vít Nhọn 304 KA4-14

Vít nhọn loại M4, dài 14mm

660 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Vít Nhọn 304 KA4-14

Vít Nhọn 304 KA4-8

Vít nhọn loại M4, dài 8mm

600 đ/Cái

Còn: 450 Cái

Vít Nhọn 304 KA4-8

Vít Nhọn 304 KA3-40

Vít nhọn loại M3, dài 40mm

790 đ/Cái

Còn: 470 Cái

Vít Nhọn 304 KA3-40

Vít Nhọn 304 KA2.6-20

Vít nhọn loại M2.6, dài 20mm

670 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Vít Nhọn 304 KA2.6-20

Vít Nhọn 304 KA2.6-18

Vít nhọn loại M2.6, dài 18mm

650 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Vít Nhọn 304 KA2.6-18

Vít Nhọn 304 PA4-25

Vít nhọn loại M4.0 dài 25mm

700 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA4-25

Vít Nhọn 304 PA4-20

Vít nhọn loại M4.0 dài 20mm

680 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA4-20

Vít Nhọn 304 PA4-16

Vít nhọn loại M4.0 dài 16mm

660 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA4-16

Vít Nhọn 304 PA4-12

Vít nhọn loại M4.0 dài 12mm

640 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA4-12

Vít Nhọn 304 PA4-10

Vít nhọn loại M4.0 dài 10mm

620 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA4-10

Vít Nhọn 304 PA4-8

Vít nhọn loại M4.0 dài 8mm

600 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA4-8

Vít Nhọn 304 PA3.5-16

Vít nhọn loại M3.5 dài 16mm

630 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA3.5-16

Vít Nhọn 304 PA3.5-12

Vít nhọn loại M3.5 dài 12mm

610 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA3.5-12

Vít Nhọn 304 PA3.5-10

Vít nhọn loại M3.5 dài 10mm

590 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA3.5-10

Vít Nhọn 304 PA3.5-8

Vít nhọn loại M3.5 dài 8mm

570 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA3.5-8

Vít Nhọn 304 PA3-35

Vít nhọn loại M3.0 dài 35mm

790 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA3-35

Vít Nhọn 304 PA3-30

Vít nhọn loại M3.0 dài 30mm

770 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA3-30

Vít Nhọn 304 PA3-25

Vít nhọn loại M3.0 dài 25mm

750 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA3-25

Vít Nhọn 304 PA3-20

Vít nhọn loại M3.0 dài 20mm

730 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA3-20

Vít Nhọn 304 PA3-18

Vít nhọn loại M3.0 dài 18mm

710 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA3-18

Vít Nhọn 304 PA3-16

Vít nhọn loại M3.0 dài 16mm

690 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA3-16

Vít Nhọn 304 PA3-14

Vít nhọn loại M3.0 dài 14mm

670 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA3-14

Vít Nhọn 304 PA3-12

Vít nhọn loại M3.0 dài 12mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA3-12

Vít Nhọn 304 PA3-10

Vít nhọn loại M3.0 dài 10mm

630 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA3-10

Vít Nhọn 304 PA3-8

Vít nhọn loại M3.0 dài 8mm

610 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA3-8

Vít Nhọn 304 PA3-6

Vít nhọn loại M3.0 dài 6mm

590 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA3-6

Vít Nhọn 304 PA3-5

Vít nhọn loại M3.0 dài mm

570 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA3-5

Vít Nhọn 304 PA2.8-12

Vít nhọn loại M2.8 dài 12mm

580 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA2.8-12
Thegioiic live support