Tụ Kẹo Film Polyester (45)

List product List gallery

Tụ Kẹo Vàng 3.3NF 332J 100V CL71

3.3NF 332J 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

 Tụ Kẹo Vàng 3.3NF 332J 100V CL71

Tụ Kẹo Vàng 100NF 104J 275VAC

0.1uF (100NF) 275VAC size: 12x18mm, pitch: 15mm
OEM

8,200 đ/Cái

Hàng còn: 1980 Cái

Tụ Kẹo Vàng 100NF 104J 275VAC

Tụ Kẹo Xanh 100pF 100V 2A101J-CL11

100pF 100V Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 2253 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 100pF 100V 2A101J-CL11

Tụ Kẹo Xám 15NF 1600V C152J

15NF (152), 1600V
OEM

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Tụ Kẹo Xám 15NF 1600V C152J

Tụ Kẹo Vàng 0.001uF 102J 100V CL71

0.001uF (1NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 236 Cái

 Tụ Kẹo Vàng 0.001uF 102J 100V CL71

Tụ Kẹo Vàng 0.0012uF 122J 100V CL71

0.0012uF (1.2NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors
OEM

700 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Vàng 0.0012uF 122J 100V CL71

Tụ Kẹo Vàng 10NF 103J 100V CL71

0.01uF (10NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 173 Cái

Tụ Kẹo Vàng 10NF 103J 100V CL71

Tụ Kẹo Xanh 220pF 100V 2A221J-CL11

220pF 100V Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 448 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 220pF 100V 2A221J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 15NF 153J 100V CL71

0.015uF (15NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 407 Cái

Tụ Kẹo Vàng 15NF 153J 100V CL71

Tụ Kẹo Vàng 22NF 223J 100V CL71

0.022uF (22NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 155 Cái

Tụ Kẹo Vàng 22NF 223J 100V CL71

Tụ Kẹo Xanh 330pF 100V 2A331J-CL11

330pF 100V Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1887 Cái

Tụ Kẹo Xanh 330pF 100V 2A331J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 33NF 333J 100V CL71

0.033uF (33NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 323 Cái

Tụ Kẹo Vàng 33NF 333J 100V CL71

Tụ Kẹo Vàng 47NF 473J 100V CL71

0.047uF (47NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 359 Cái

Tụ Kẹo Vàng 47NF 473J 100V CL71

Tụ Kẹo Vàng 100NF 104J 100V CL71

0.1uF (100NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 692 Cái

Tụ Kẹo Vàng 100NF 104J 100V CL71

Tụ Kẹo Xanh 470pF 100V 2A471J-CL11

470pF 100V Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Tụ Kẹo Xanh 470pF 100V 2A471J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 150NF 154J 100V CL71

0.15uF (150NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 385 Cái

Tụ Kẹo Vàng 150NF 154J 100V CL71

Tụ Kẹo Xanh 560pF 100V 2A561J-CL11

100V 560pF Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Tụ Kẹo Xanh 560pF 100V 2A561J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 220NF 224J 100V CL71

0.22uF (220NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 844 Cái

Tụ Kẹo Vàng 220NF 224J 100V CL71

Tụ Kẹo Xanh 680pF 100V 2A681J-CL11

100V 680pF Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 446 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 680pF 100V 2A681J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 330NF 334J 100V CL71

0.33uF (330NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 730 Cái

Tụ Kẹo Vàng 330NF 334J 100V CL71

Tụ Kẹo Xanh 820pF 100V 2A821J-CL11

100V 820pF Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Tụ Kẹo Xanh 820pF 100V 2A821J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 470NF 474J 100V CL71

0.47uF (470NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 135 Cái

Tụ Kẹo Vàng 470NF 474J 100V CL71

Tụ Kẹo Xanh 1000pF 100V 2A102J-CL11

100V 1000pF (1nF) Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

750 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 100 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 1000pF 100V 2A102J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 1500NF 155J 100V CL71

1.5uF (1500NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors
OEM

700 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Vàng 1500NF 155J 100V CL71

Tụ Kẹo Xanh 1.5nF 100V 2A152J-CL11

100V 1.5nF Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

700 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Tụ Kẹo Xanh 1.5nF 100V 2A152J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 2.2nF 100V 2A222J-CL11

100V 2.2nF Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 447 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 2.2nF 100V 2A222J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 3.3nF 100V 2A332J-CL11

100V 3.3nF Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 586 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 3.3nF 100V 2A332J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 4.7nF 100V 2A472J-CL11

100V 4.7nF Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

700 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 707 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 4.7nF 100V 2A472J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 5.6nF 100V 2A562J-CL11

100V 5.6nF Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 720 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 5.6nF 100V 2A562J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 6.8nF 100V 2A682J-CL11

100V 6.8nF Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 468 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 6.8nF 100V 2A682J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 8.2nF 100V 2A822J-CL11

8.2nF 100V Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

700 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 225 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 8.2nF 100V 2A822J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 10nF 100V 2A103J-CL11

100V 10nF Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 332 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 10nF 100V 2A103J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 15nF 100V 2A153J- CL11

100V 15nF Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

700 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 731 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 15nF 100V 2A153J- CL11

Tụ Kẹo Xanh 18nF 100V 2A183J-CL11

18nF 100V Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 93 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 18nF 100V 2A183J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 22nF 100V 2A223J-CL11

100V 22nF Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

700 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 300 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 22nF 100V 2A223J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 33nF 100V 2A333J-CL11

100V 33nF Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

2,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 340 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 33nF 100V 2A333J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 47nF 100V 2A473J-CL11

100V 47nF Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

1,100 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 322 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 47nF 100V 2A473J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 56n 100V 2A563J-CL11

100V 56nF Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

2,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Tụ Kẹo Xanh 56n 100V 2A563J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 68nF 100V 2A683J-CL11

100V 68nF Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

2,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 382 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 68nF 100V 2A683J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 82nF 100V 2A823J-CL11

82nF 100V Polyester Film Capacitor, 5%
OEM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 597 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 82nF 100V 2A823J-CL11
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký