Tụ Kẹo Film Polyester (43)

List product List gallery

Tụ Kẹo Xanh 100pF 100V 2A101J-CL11

100pF 100V Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 2291 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 100pF 100V 2A101J-CL11

Tụ Kẹo Xám 15NF 1600V C152J

15NF (152), 1600V

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Xám 15NF 1600V C152J

Tụ Kẹo Vàng 0.001uF 102J 100V CL71

0.001uF (1NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 286 Cái

 Tụ Kẹo Vàng 0.001uF 102J 100V CL71

Tụ Kẹo Vàng 0.0012uF 122J 100V CL71

0.0012uF (1.2NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Vàng 0.0012uF 122J 100V CL71

Tụ Kẹo Vàng 10NF 103J 100V CL71

0.01uF (10NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 205 Cái

Tụ Kẹo Vàng 10NF 103J 100V CL71

Tụ Kẹo Xanh 220pF 100V 2A221J-CL11

220pF 100V Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 462 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 220pF 100V 2A221J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 15NF 153J 100V CL71

0.015uF (15NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 407 Cái

Tụ Kẹo Vàng 15NF 153J 100V CL71

Tụ Kẹo Vàng 22NF 223J 100V CL71

0.022uF (22NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 310 Cái

Tụ Kẹo Vàng 22NF 223J 100V CL71

Tụ Kẹo Xanh 330pF 100V 2A331J-CL11

330pF 100V Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1897 Cái

Tụ Kẹo Xanh 330pF 100V 2A331J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 33NF 333J 100V CL71

0.033uF (33NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 330 Cái

Tụ Kẹo Vàng 33NF 333J 100V CL71

Tụ Kẹo Vàng 47NF 473J 100V CL71

0.047uF (47NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 476 Cái

Tụ Kẹo Vàng 47NF 473J 100V CL71

Tụ Kẹo Vàng 100NF 104J 100V CL71

0.1uF (100NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors

700 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

Tụ Kẹo Vàng 100NF 104J 100V CL71

Tụ Kẹo Xanh 470pF 100V 2A471J-CL11

470pF 100V Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Tụ Kẹo Xanh 470pF 100V 2A471J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 150NF 154J 100V CL71

0.15uF (150NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 388 Cái

Tụ Kẹo Vàng 150NF 154J 100V CL71

Tụ Kẹo Xanh 560pF 100V 2A561J-CL11

100V 560pF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Tụ Kẹo Xanh 560pF 100V 2A561J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 220NF 224J 100V CL71

0.22uF (220NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 846 Cái

Tụ Kẹo Vàng 220NF 224J 100V CL71

Tụ Kẹo Xanh 680pF 100V 2A681J-CL11

100V 680pF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 457 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 680pF 100V 2A681J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 330NF 334J 100V CL71

0.33uF (330NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 860 Cái

Tụ Kẹo Vàng 330NF 334J 100V CL71

Tụ Kẹo Xanh 820pF 100V 2A821J-CL11

100V 820pF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Tụ Kẹo Xanh 820pF 100V 2A821J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 470NF 474J 100V CL71

0.47uF (470NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 241 Cái

Tụ Kẹo Vàng 470NF 474J 100V CL71

Tụ Kẹo Xanh 1000pF 100V 2A102J-CL11

100V 1000pF (1nF) Polyester Film Capacitor, 5%

750 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 181 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 1000pF 100V 2A102J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 1500NF 155J 100V CL71

1.5uF (1500NF) 100V, size: 6x7mm, Polyester Film Capacitors

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Vàng 1500NF 155J 100V CL71

Tụ Kẹo Xanh 1.5nF 100V 2A152J-CL11

100V 1.5nF Polyester Film Capacitor, 5%

700 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Tụ Kẹo Xanh 1.5nF 100V 2A152J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 2.2nF 100V 2A222J-CL11

100V 2.2nF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 475 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 2.2nF 100V 2A222J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 3.3nF 100V 2A332J-CL11

100V 3.3nF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 596 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 3.3nF 100V 2A332J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 4.7nF 100V 2A472J-CL11

100V 4.7nF Polyester Film Capacitor, 5%

700 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 721 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 4.7nF 100V 2A472J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 5.6nF 100V 2A562J-CL11

100V 5.6nF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 732 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 5.6nF 100V 2A562J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 6.8nF 100V 2A682J-CL11

100V 6.8nF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 477 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 6.8nF 100V 2A682J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 8.2nF 100V 2A822J-CL11

8.2nF 100V Polyester Film Capacitor, 5%

700 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 238 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 8.2nF 100V 2A822J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 10nF 100V 2A103J-CL11

100V 10nF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 372 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 10nF 100V 2A103J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 15nF 100V 2A153J- CL11

100V 15nF Polyester Film Capacitor, 5%

700 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 736 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 15nF 100V 2A153J- CL11

Tụ Kẹo Xanh 18nF 100V 2A183J-CL11

18nF 100V Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 103 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 18nF 100V 2A183J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 22nF 100V 2A223J-CL11

100V 22nF Polyester Film Capacitor, 5%

700 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 325 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 22nF 100V 2A223J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 33nF 100V 2A333J-CL11

100V 33nF Polyester Film Capacitor, 5%

2,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 348 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 33nF 100V 2A333J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 47nF 100V 2A473J-CL11

100V 47nF Polyester Film Capacitor, 5%

1,100 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 334 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 47nF 100V 2A473J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 56n 100V 2A563J-CL11

100V 56nF Polyester Film Capacitor, 5%

2,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Tụ Kẹo Xanh 56n 100V 2A563J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 68nF 100V 2A683J-CL11

100V 68nF Polyester Film Capacitor, 5%

2,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 392 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 68nF 100V 2A683J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 82nF 100V 2A823J-CL11

82nF 100V Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 623 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 82nF 100V 2A823J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 100nF 100V 2A104J-CL11

100V 100nF Polyester Film Capacitor, 5%

1,400 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 749 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 100nF 100V 2A104J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 150nF 100V 2A154J-CL11

100V 150nF Polyester Film Capacitor, 5%

2,400 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Tụ Kẹo Xanh 150nF 100V 2A154J-CL11
Chat