Trụ Đồng Hàn PCB (6)

List product List gallery

Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V2

Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 5x6x9.5mm, ốc M3

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 365 Cái

Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V2

Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V1

Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 5x6x9.5mm, ốc M3

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 261 Cái

Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V1

Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V3

Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 5x6x9.5mm, ốc M3

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 105 Cái

Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V3

Trụ PCB Nối Dây 5x6x12

Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 5x6x12.2mm, ốc M3

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 364 Cái

Trụ PCB Nối Dây 5x6x12

Trụ PCB Nối Dây 5x8x9 V2

Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 5x8x9mm, ốc M3

2,190 đ/Cái

Hết hàng

Trụ PCB Nối Dây 5x8x9 V2

Trụ PCB Nối Dây 4x6x11

Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 4x6x11mm, ốc M3

2,190 đ/Cái

Hết hàng

Trụ PCB Nối Dây 4x6x11
Chat