Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
EE-SX671R Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS
0 đ/Cái
EE-SX671A Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM L-SLOT TYPE
37,000 đ/Cái
EE-SX671 Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM SLOT L-SHADE MNT
48,000 đ/Cái
EE-SX670P Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON PNP
42,000 đ/Cái
EE-SX670R Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS
36,000 đ/Cái
EE-SX670A Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM SLOT TYPE
40,000 đ/Cái
EE-SX670 Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM SLOT TYPE
40,000 đ/Cái
Tấm LED 5730 Trắng Ấm 12W 63MM
Nguồn: 36-38.4VDC, dùng LED driver 12x1W, đường kính: 63mm
30,500 đ/Tấm

Trimmer Variable Capacitors (3)

List product List gallery

Tụ Trimmer 40PF JML06

Biến Tụ 40pF, size: 6x5mm

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Trimmer 40PF JML06

Tụ Trimmer 20PF JML06

Biến Tụ 20pF, 6x5MM

1,000 đ/Cái

Còn: 182 Cái

Tụ Trimmer 20PF JML06

Tụ Trimmer 30PF JML06

Biến tụ 30pF, 6x5MM

1,000 đ/Cái

Còn: 565 Cái

Tụ Trimmer 30PF JML06
Thegioiic live support