Trimmer Variable Capacitors (6)

List product List gallery

Tụ Trimmer 120PF JML06

Biến Tụ 120pF, size: 6x5mm
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 95 Cái

Tụ Trimmer 120PF JML06

Tụ Trimmer 10PF JML06

Biến Tụ 10pF, size: 6x5mm
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 189 Cái

Tụ Trimmer 10PF JML06

Tụ Trimmer 5PF JML06

Biến Tụ 5pF, size: 6x5mm
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 199 Cái

Tụ Trimmer 5PF JML06

Tụ Trimmer 40PF JML06

Biến Tụ 40pF, size: 6x5mm
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 177 Cái

Tụ Trimmer 40PF JML06

Tụ Trimmer 20PF JML06

Biến Tụ 20pF, size: 6x5mm
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 278 Cái

Tụ Trimmer 20PF JML06

Tụ Trimmer 30PF JML06

Biến Tụ 30pF, size: 6x5mm
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 133 Cái

Tụ Trimmer 30PF JML06
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký