Thước Kẹp (1)

List product List gallery

Thước Kẹp Điện Tử

Giới hạn đo: 0-150mm, Độ chính xác: 0.2mm, Kích thước: 245x80x15mm

115,000 đ/Cây

Hàng còn: 36 Cây

Thước Kẹp Điện Tử
Chat