Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Thiết Bị Hàn Linh Kiện Dán SMD (29)

List product List gallery

ESD-10 Nhíp Gắp Linh Kiện 11CM

Nhíp gắp linh kiện bằng nhựa Vetus dài 11CM thẳng

13,000 đ/Cây

Hàng còn: 24 Cây

ESD-10 Nhíp Gắp Linh Kiện 11CM

SA-10 Bộ Dụng Cụ Trợ Hàn

Bộ dụng cụ trợ hàn 6 món, vật liệu nhựa và thép

57,000 đ/Bộ

Hết hàng

SA-10 Bộ Dụng Cụ Trợ Hàn

Vetus 2A-SA Nhíp Gắp Linh Kiện

Nhíp gắp linh kiện bằng nhựa Vetus dài 2A thẳng

89,000 đ/Cây

Hàng còn: 19 Cây

Vetus 2A-SA Nhíp Gắp Linh Kiện

Vetus ESD-6 Nhíp Gắp Linh Kiện

Nhíp gắp linh kiện bằng nhựa ESD

150,000 đ/Bộ

Hàng còn: 31 Bộ

Vetus ESD-6 Nhíp Gắp Linh Kiện

Gooi TS-13CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Nhíp gắp linh kiện bằng nhựa Gooi dài 13CM thẳng

19,000 đ/Cây

Hàng còn: 134 Cây

Gooi TS-13CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Gooi TS-12CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Nhíp gắp linh kiện bằng nhựa Gooi dài 12CM thẳng

19,000 đ/Cây

Hàng còn: 167 Cây

Gooi TS-12CM Nhíp Gắp Linh Kiện

ABS-6A-12CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Nhíp gắp linh kiện bằng nhựa ABS dài 12CM cong

6,000 đ/Cây

Hàng còn: 465 Cây

ABS-6A-12CM Nhíp Gắp Linh Kiện

BGA12MM Dao Trộn Kem Chì

Dao trộn kem chì, dụng cụ mở Iphone, Ipad

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

BGA12MM Dao Trộn Kem Chì

Prystick-11 Dụng Cụ Mở Thiết Bị

Bộ dụng cụ mở thiết bị Prystick, 11 món

65,000 đ/Bộ

Hết hàng

Prystick-11 Dụng Cụ Mở Thiết Bị

Vetus ST-11CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Nhíp gắp linh kiện bằng nhựa Vetus dài 11CM thẳng

18,000 đ/Cây

Hàng còn: 70 Cây

Vetus ST-11CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Vetus ST-12CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Nhíp gắp linh kiện bằng nhựa Vetus dài 12CM thẳng

19,000 đ/Cây

Hàng còn: 224 Cây

Vetus ST-12CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Vetus ST-13CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Nhíp gắp linh kiện bằng nhựa Vetus dài 13CM thẳng

19,000 đ/Cây

Hàng còn: 253 Cây

Vetus ST-13CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Vetus ST-14CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Nhíp gắp linh kiện bằng nhựa Vetus dài 14CM thẳng

20,000 đ/Cây

Hàng còn: 73 Cây

Vetus ST-14CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Vetus ST-15CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Nhíp gắp linh kiện bằng nhựa Vetus dài 15CM cong

19,000 đ/Cây

Hàng còn: 71 Cây

Vetus ST-15CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Vetus ST-17CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Nhíp gắp linh kiện Vetus dài 17CM cong

22,000 đ/Cây

Hàng còn: 180 Cây

Vetus ST-17CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Vetus 6A-SA Nhíp Gắp Linh Kiện

Nhíp gắp linh kiện bằng nhựa Vetus dài 6A cong

75,000 đ/Cây

Hàng còn: 6 Cây

Vetus 6A-SA Nhíp Gắp Linh Kiện

Gooi TS-11CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Nhíp gắp linh kiện bằng nhựa Gooi dài 11CM thẳng

13,000 đ/Cây

Hàng còn: 67 Cây

Gooi TS-11CM Nhíp Gắp Linh Kiện

ABS-12CM Nhíp Gắp Linh Kiện

Nhíp gắp linh kiện bằng nhựa ABS dài 12CM

6,000 đ/Cây

Hàng còn: 497 Cây

ABS-12CM Nhíp Gắp Linh Kiện

4560-SP Bàn In Lụa

Bàn quét kem chì, bàn kéo lụa bằng tay size 45x60CM

1,559,000 đ/Cái

Hết hàng

4560-SP Bàn In Lụa

Dao Quét Kem Chì 4A Dài 4inch

Thép không gỉ

72,000 đ/Cây

Hàng còn: 25 Cây

Dao Quét Kem Chì 4A Dài 4inch

Dao Quét Kem Chì 4B Dài 4inch

Thép không gỉ

72,000 đ/Cây

Hàng còn: 17 Cây

Dao Quét Kem Chì 4B Dài 4inch

Dao Quét Kem Chì 4C Dài 4inch

Thép không gỉ

75,000 đ/Cây

Hàng còn: 42 Cây

Dao Quét Kem Chì 4C Dài 4inch

Dao Quét Kem Chì 5 Dài 5inch

Thép không gỉ

80,000 đ/Cây

Hàng còn: 7 Cây

Dao Quét Kem Chì 5 Dài 5inch

SP-MK-5.5 Dao Quét Kem Chì

Dao quét kem chì số 5 dài 5.5inch

85,000 đ/Cây

Hết hàng

SP-MK-5.5 Dao Quét Kem Chì

Dao Quét Kem Chì 6 Dài 6inch

Thép không gỉ

85,000 đ/Cây

Hàng còn: 19 Cây

Dao Quét Kem Chì 6 Dài 6inch

Dao Quét Kem Chì 7 Dài 7inch

Thép không gỉ

90,000 đ/Cây

Hàng còn: 19 Cây

Dao Quét Kem Chì 7 Dài 7inch

Dao Quét Kem Chì 8 Dài 8inch

Thép không gỉ

95,000 đ/Cây

Hàng còn: 10 Cây

Dao Quét Kem Chì 8 Dài 8inch

Dao Quét Kem Chì 10 Dài 10inch

Thép không gỉ

105,000 đ/Cây

Hàng còn: 45 Cây

Dao Quét Kem Chì 10 Dài 10inch

SP-MK-75 Dao Lưỡi Xẻng

Dao lưỡi xẻng bề mặt rộng 75mm

85,000 đ/Cây

Hết hàng

SP-MK-75 Dao Lưỡi Xẻng
Live support