Thiết Bị Đo Mức Pin (16)

List product List gallery

Mạch Hiển Thị Mức Pin 4.2V

Hiển thị dung lượng pin, LED Xanh Dương, Xanh Lá, Size: 45x20 mm

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 4.2V

LM3914 Mạch Hiển Thị Mức Pin 2.4-40V

Điện áp 2.4-40V, size 1.9x4.5mm

49,500 đ/Cái

Hết hàng

LM3914 Mạch Hiển Thị Mức Pin 2.4-40V

Mạch Hiển Thị Mức Pin 16.8V V2

Điện áp: 16.8V, Size: 60x15x2.5 mm

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Hiển Thị Mức Pin 16.8V V2

Mạch Hiển Thị Mức Pin 12.6V V2

Điện áp: 12.6V, Size: 60x15x2.5 mm

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Hiển Thị Mức Pin 12.6V V2

Mạch Hiển Thị Mức Pin 8.4V V2

Điện áp: 8.4V, Size: 60x15x2.5 mm

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Hiển Thị Mức Pin 8.4V V2

Mạch Hiển Thị Mức Pin 16.8V

Hiển thị dung lượng pin, LED Xanh Dương, Xanh Lá, Size: 45x20 mm

24,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Hiển Thị Mức Pin 16.8V

Mạch Hiển Thị Mức Pin 12.6V

Hiển thị dung lượng pin, LED Xanh Dương, Xanh Lá, Size: 45x20 mm

24,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Hiển Thị Mức Pin 12.6V

Mạch Hiển Thị Mức Pin 8.4V

Hiển thị dung lượng pin, LED Xanh Dương, Xanh Lá, Size: 45x20 mm

24,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Hiển Thị Mức Pin 8.4V

Mạch Hiển Thị Mức Pin 6V

Hiển thị dung lượng pin, LED Xanh Dương, Xanh Lá, Size: 45x20 mm

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 6V

BX100-1-8S Mạch Test Pin

Mạch đo điện áp Pin 1-8S Lipo/Li-ion/LiMn/Li-Fe, có LED hiển thị và chuông báo

31,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

BX100-1-8S Mạch Test Pin

Mạch Hiển Thị Mức Năng Lượng 12V

IC LM339, LED hiển thị, tương thích Arduino

20,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

Mạch Hiển Thị Mức Năng Lượng 12V

Mạch Hiển Thị Mức Pin 24V

Hiển thị dung lượng pin, LED Xanh Dương, Xanh Lá, Size: 45x20 mm

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 24V

Mạch Hiển Thị Mức Pin 3.3V

Hiển thị dung lượng pin 3.3-4.2V, LED Xanh Dương, Size: 45x20 mm

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 3.3V

Mạch Hiển Thị Mức Pin 12V

Input: 12VDC, size: 61,3x33,3x13,5 mm

129,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 12V

Module Hiển Thị Mức Pin 12V

Hiển thị dung lượng pin, LED Xanh Dương, Xanh Lá, Size: 45x20 mm

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Module Hiển Thị Mức Pin 12V

Mạch Hiển Thị Mức Pin 5V

4Pin, tương thích Arduino UNO, Leonardo, DUE

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Mạch Hiển Thị Mức Pin 5V
Chat