Thẻ Nhớ MicroSD (12)

List product List gallery

Thẻ nhớ MicroSDHC Sandisk Extreme 32GB

Tốc độ đọc: 100MB/s , tốc độ ghi: 60MB/s

220,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Thẻ nhớ MicroSDHC Sandisk Extreme 32GB

Thẻ nhớ Micro SDHC 4GB Class 10

Size: 11x15x1mm, Class 10

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC 4GB Class 10

Thẻ Nhớ MicroSD 2GB

Size: 21.5x20x1.4 mm

62,000 đ/Cái

Hết hàng

Thẻ Nhớ MicroSD 2GB

Thẻ Nhớ MicroSD 2GB Sandisk

Size: 21.5x20x1 mm

65,000 đ/Cái

Hết hàng

Thẻ Nhớ MicroSD 2GB Sandisk

Thẻ nhớ Micro SDXC Sandisk 64GB Class10 Ultra

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

239,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

Thẻ nhớ Micro SDXC Sandisk 64GB Class10 Ultra

Thẻ nhớ Micro SDHC 64GB Class10

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

159,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC 64GB Class10

Thẻ nhớ Micro SDHC 32GB Class10

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

109,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC 32GB Class10

Thẻ nhớ Micro SDHC Sandisk 32GB Class10 Ultra

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

139,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC Sandisk 32GB Class10 Ultra

Thẻ nhớ Micro SDHC Sandisk 16GB Class10 Ultra

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

86,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC Sandisk 16GB Class10 Ultra

Thẻ nhớ Micro SDHC 16GB Class10

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC 16GB Class10

Thẻ nhớ Micro SDHC 8GB Class 10

Size: 11x15x1mm, Class 10

70,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC 8GB Class 10

Thẻ nhớ Micro SDHC 4GB Class 6

Size: 11x15x1mm, Class 6

67,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC 4GB Class 6
Chat