Thanh Trượt, Thanh Ray (57)

List product List gallery

Thanh Trượt 3mm Dài 30cm Inox 304

Đường kính: 3mm, dài: 30cm, vật liệu: inox 304

6,000 đ/Thanh

Hàng còn: 33 Thanh

Thanh Trượt 3mm Dài 30cm Inox 304

Thanh Trượt 4mm Dài 30cm Inox 304

Đường kính: 4mm, dài: 30cm, vật liệu: inox 304

6,500 đ/Thanh

Hàng còn: 37 Thanh

Thanh Trượt 4mm Dài 30cm Inox 304

Thanh Trượt 10mm Dài 80cm Inox 304

Đường kính: 10mm, dài: 80cm, vật liệu: inox 304

59,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 80cm Inox 304

Thanh Trượt 10mm Dài 60cm Inox 304

Đường kính: 10mm, dài: 60cm, vật liệu: inox 304

49,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 60cm Inox 304

Thanh Trượt 10mm Dài 50cm Inox 304

Đường kính: 10mm, dài: 50cm, vật liệu: inox 304

35,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 50cm Inox 304

Thanh Trượt 10mm Dài 40cm Inox 304

Đường kính: 10mm, vật liệu: inox 304

27,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 40cm Inox 304

Thanh Trượt 10mm Dài 20cm Inox 304

Đường kính: 10mm, vật liệu: inox 304

15,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 20cm Inox 304

Thanh Trượt 10mm Dài 30cm Inox 304

Đường kính: 10mm, vật liệu: inox 304

20,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 30cm Inox 304

Thanh Trượt 10mm Dài 10cm Inox 304

Đường kính: 10mm, dài: 10cm, vật liệu: inox 304

10,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 10cm Inox 304

Thanh Trượt 8mm Dài 40cm Inox 304

Đường kính: 8mm, dài: 50cm, vật liệu: inox 304

17,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 8mm Dài 40cm Inox 304

Thanh Trượt 8mm Dài 30cm Inox 304

Đường kính: 8mm, dài: 40cm, vật liệu: inox 304

14,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 8mm Dài 30cm Inox 304

Thanh Trượt 8mm Dài 20cm Inox 304

Đường kính: 8mm, dài: 30cm, vật liệu: inox 304

11,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 8mm Dài 20cm Inox 304

Thanh Trượt 8mm Dài 10cm Inox 304

Đường kính: 8mm, dài: 10cm, vật liệu: inox 304

8,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 8mm Dài 10cm Inox 304

Thanh Trượt 6mm Dài 50cm Inox 304

Đường kính: 6mm, dài: 50cm, vật liệu: inox 304

13,000 đ/Thanh

Hàng còn: 35 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 50cm Inox 304

Thanh Trượt 6mm Dài 40cm Inox 304

Đường kính: 6mm, dài: 40cm, vật liệu: inox 304

11,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 6mm Dài 40cm Inox 304

Thanh Trượt 6mm Dài 30cm Inox 304

Đường kính: 6mm, dài: 30cm, vật liệu: inox 304

9,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 6mm Dài 30cm Inox 304

Thanh Trượt 6mm Dài 20cm Inox 304

Đường kính: 6mm, dài: 20cm, vật liệu: inox 304

7,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 6mm Dài 20cm Inox 304

Thanh Trượt 6mm Dài 10cm Inox 304

Đường kính: 6mm, dài: 10cm, vật liệu: inox 304

5,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 6mm Dài 10cm Inox 304

Thanh Trượt 5mm Dài 20cm Inox 304

Đường kính: 5mm, dài: 20cm, vật liệu: inox 304

5,500 đ/Thanh

Hàng còn: 78 Thanh

Thanh Trượt 5mm Dài 20cm Inox 304

Thanh Trượt 5mm Dài 10cm Inox 304

Đường kính: 5mm, dài: 10cm, vật liệu: inox 304

4,500 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 5mm Dài 10cm Inox 304

Thanh Trượt 4mm Dài 20cm Inox 304

Đường kính: 4mm, dài: 20cm, vật liệu: inox 304

5,000 đ/Thanh

Hàng còn: 90 Thanh

Thanh Trượt 4mm Dài 20cm Inox 304

Thanh Trượt 4mm Dài 15cm Inox 304

Đường kính: 4mm, dài: 15cm, vật liệu: inox 304

4,500 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 4mm Dài 15cm Inox 304

Thanh Trượt 4mm Dài 10cm Inox 304

Đường kính: 4mm, dài: 10cm, vật liệu: inox 304

4,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 4mm Dài 10cm Inox 304

Thanh Trượt 3mm Dài 20cm Inox 304

Đường kính: 3mm, dài: 20cm, vật liệu: inox 304

4,000 đ/Thanh

Hàng còn: 86 Thanh

Thanh Trượt 3mm Dài 20cm Inox 304

Thanh Trượt 3mm Dài 10cm Inox 304

Đường kính: 3mm, dài: 10cm, vật liệu: inox 304

3,500 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 3mm Dài 10cm Inox 304

Thanh Trượt 2mm Dài 10cm Inox 304

Đường kính: 2mm, dài: 10cm, vật liệu: inox 304

1,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 2mm Dài 10cm Inox 304

Thanh Trượt 2mm Dài 20cm Inox 304

Đường kính: 2mm, dài: 20cm, vật liệu: inox 304

2,500 đ/Thanh

Hết hàng

 Thanh Trượt 2mm Dài 20cm Inox 304

Thanh Trượt 6mm Dài 100cm Inox 304

Đường kính: 6mm, dài: 100cm, vật liệu: inox 304

39,000 đ/Thanh

Hàng còn: 12 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 100cm Inox 304

Thanh Trượt 12mm Dài 100cm Inox 304

Đường kính: 12mm, dài: 100cm, vật liệu: inox 304

89,000 đ/Thanh

Hàng còn: 6 Thanh

Thanh Trượt 12mm Dài 100cm Inox 304

Thanh Trượt 10mm Dài 100cm Inox 304

Đường kính: 10mm, dài: 100cm, vật liệu: inox 304

69,000 đ/Thanh

Hàng còn: 44 Thanh

Thanh Trượt 10mm Dài 100cm Inox 304

Thanh Trượt 8mm Dài 100cm Inox 304

Đường kính: 8mm, dài: 100cm, vật liệu: inox 304

49,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 8mm Dài 100cm Inox 304

Thanh Trượt 10mm Dài 80cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

119,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 80cm Thép Carbon

Thanh Trượt 10mm Dài 60cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

109,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 60cm Thép Carbon

Thanh Trượt 10mm Dài 50cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

99,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 50cm Thép Carbon

Thanh Trượt 10mm Dài 40cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

79,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 40cm Thép Carbon

Thanh Trượt 10mm Dài 30cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

69,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 30cm Thép Carbon

Thanh Trượt SBR10 1m

Đường kính D: 10mm, dài: 1m

279,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt SBR10 1m

Thanh Trượt 6mm Dài 40cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

21,000 đ/Thanh

Hàng còn: 39 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 40cm Thép Carbon

Thanh Trượt 6mm Dài 50cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

25,000 đ/Thanh

Hàng còn: 36 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 50cm Thép Carbon

Thanh Trượt 6mm Dài 30cm Thép Carbon

Mạ crom sáng bóng, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

18,000 đ/Thanh

Hàng còn: 36 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 30cm Thép Carbon
Chat