Thanh Trượt, Thanh Ray (30)

List product List gallery

Thanh Trượt 6mm Dài 100cm Inox 304

Đường kính: 6mm, dài: 100cm, vật liệu: inox 304

54,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 6mm Dài 100cm Inox 304

Thanh Trượt 12mm Dài 100cm Inox 304

Đường kính: 12mm, dài: 100cm, vật liệu: inox 304

119,000 đ/Thanh

Hàng còn: 12 Thanh

Thanh Trượt 12mm Dài 100cm Inox 304

Thanh Trượt 10mm Dài 100cm Inox 304

Đường kính: 10mm, dài: 100cm, vật liệu: inox 304

89,000 đ/Thanh

Hàng còn: 17 Thanh

Thanh Trượt 10mm Dài 100cm Inox 304

Thanh Trượt 8mm Dài 100CM Inox 304

Đường kính: 8mm, dài: 100cm, vật liệu: inox 304

59,000 đ/Thanh

Hàng còn: 13 Thanh

Thanh Trượt 8mm Dài 100CM Inox 304

Thanh Trượt 10mm Dài 80CM Thép Carbon

Đường kính: 10mm, dài: 80cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

119,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 80CM Thép Carbon

Thanh Trượt 10mm Dài 60CM Thép Carbon

Đường kính: 10mm, dài: 60cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

109,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 60CM Thép Carbon

Thanh Trượt 10mm Dài 50CM Thép Carbon

Đường kính: 10mm, dài: 50cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

99,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 50CM Thép Carbon

Thanh Trượt 10mm Dài 40CM Thép Carbon

Đường kính: 10mm, dài: 40cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

79,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 40CM Thép Carbon

Thanh Trượt 10mm Dài 30CM Thép Carbon

Đường kính: 10mm, dài: 30cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

69,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 30CM Thép Carbon

Thanh Trượt SBR10 1M

Đường kính D: 10mm, dài: 1M

279,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt SBR10 1M

Thanh Trượt 6mm Dài 40CM Thép Carbon

Đường kính: 6mm, dài: 40cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

21,000 đ/Thanh

Hàng còn: 40 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 40CM Thép Carbon

Thanh Trượt 6mm Dài 50CM Thép Carbon

Đường kính: 6mm, dài: 50cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

25,000 đ/Thanh

Hàng còn: 43 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 50CM Thép Carbon

Thanh Trượt 6mm Dài 30CM Thép Carbon

Đường kính: 6mm, dài: 30cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

18,000 đ/Thanh

Hàng còn: 42 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 30CM Thép Carbon

Thanh Trượt 6mm Dài 20CM Thép Carbon

Đường kính: 6mm, dài: 20cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

14,000 đ/Thanh

Hàng còn: 39 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 20CM Thép Carbon

Thanh Trượt 4mm Dài 15CM Thép Carbon

Đường kính: 4mm, dài: 15cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

7,500 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 4mm Dài 15CM Thép Carbon

Thanh Trượt 5mm Dài 20CM Thép Carbon

Đường kính: 5mm, dài: 20cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

11,500 đ/Thanh

Hàng còn: 4 Thanh

Thanh Trượt 5mm Dài 20CM Thép Carbon

Thanh Trượt 4mm Dài 20CM Thép Carbon

Đường kính: 4mm, dài: 20cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

11,000 đ/Thanh

Hàng còn: 49 Thanh

Thanh Trượt 4mm Dài 20CM Thép Carbon

Thanh Trượt 2mm Dài 10CM Thép Carbon

Đường kính: 2mm, dài: 10cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

5,000 đ/Thanh

Hàng còn: 35 Thanh

Thanh Trượt 2mm Dài 10CM Thép Carbon

Thanh Trượt 3mm Dài 10CM Thép Carbon

Đường kính: 3mm, dài: 10cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

4,500 đ/Thanh

Hàng còn: 37 Thanh

Thanh Trượt 3mm Dài 10CM Thép Carbon

Thanh Trượt 4mm Dài 10CM Thép Carbon

Đường kính: 4mm, dài: 10cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

4,500 đ/Thanh

Hàng còn: 33 Thanh

Thanh Trượt 4mm Dài 10CM Thép Carbon

Thanh Trượt 5mm Dài 10CM Thép Carbon

Đường kính: 5mm, dài: 10cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

5,500 đ/Thanh

Hàng còn: 34 Thanh

Thanh Trượt 5mm Dài 10CM Thép Carbon

Thanh Trượt 6mm Dài 10CM Thép Carbon

Đường kính: 6mm, dài: 10cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

8,000 đ/Thanh

Hàng còn: 41 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 10CM Thép Carbon

Thanh Trượt 8mm Dài 10CM Thép Carbon

Đường kính: 8mm, dài: 10cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

16,000 đ/Thanh

Hàng còn: 34 Thanh

Thanh Trượt 8mm Dài 10CM Thép Carbon

Thanh Trượt 10mm Dài 10CM Thép Carbon

Đường kính: 10mm, dài: 10cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

13,000 đ/Thanh

Hàng còn: 48 Thanh

Thanh Trượt 10mm Dài 10CM Thép Carbon

Thanh Trượt 8mm Dài 50CM Thép Carbon

Đường kính: 8mm, dài: 50cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

32,000 đ/Thanh

Hàng còn: 76 Thanh

Thanh Trượt 8mm Dài 50CM Thép Carbon

Thanh Trượt 8mm Dài 40CM Thép Carbon

Đường kính: 8mm, dài: 40cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

28,000 đ/Thanh

Hàng còn: 80 Thanh

Thanh Trượt 8mm Dài 40CM Thép Carbon

Thanh Trượt 8mm Dài 30CM Thép Carbon

Đường kính: 8mm, dài: 30cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

22,000 đ/Thanh

Hàng còn: 76 Thanh

Thanh Trượt 8mm Dài 30CM Thép Carbon

Thanh Trượt 3mm Dài 20CM Thép Carbon

Đường kính: 3mm, dài: 20cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

9,500 đ/Thanh

Hàng còn: 14 Thanh

Thanh Trượt 3mm Dài 20CM Thép Carbon

Thanh Trượt 10mm Dài 100CM Thép Carbon

Đường kính: 10mm, dài: 100cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

129,000 đ/Thanh

Hàng còn: 11 Thanh

Thanh Trượt 10mm Dài 100CM Thép Carbon

Thanh Trượt 2mm Dài 20CM Thép Carbon

Đường kính: 2mm, dài: 20cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

9,000 đ/Thanh

Hàng còn: 13 Thanh

Thanh Trượt 2mm Dài 20CM Thép Carbon
Chat