Thanh Ray Gắn DIN (6)

List product List gallery

E/UK C45 Chốt Chặn Thanh Ray

Dùng cho thanh ray DIN 35mm

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

E/UK C45 Chốt Chặn Thanh Ray

TBR-F TBD TBC Chốt Chặn Thanh Ray

Dùng cho thanh ray DIN 35mm

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

TBR-F TBD TBC Chốt Chặn Thanh Ray

Chặn Thanh Ray C45

Đầu chặn thanh ray rộng 35mm

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Chặn Thanh Ray C45

Thanh Ray DIN Nhôm 35x7.5mm Dài 1m

Dùng gắn domio DIN, rộng: 35mm, cao: 7.5mm, dày: 0.9mm

39,000 đ/m

Hàng còn: 50 m

Thanh Ray DIN Nhôm 35x7.5mm Dài 1m

Thanh Ray DIN Sắt 35x7.5mm Dài 1m

Dùng gắn domio DIN, rộng: 35mm, cao: 7.5mm, dày: 0.9mm

32,000 đ/m

Hàng còn: 50 m

Thanh Ray DIN Sắt 35x7.5mm Dài 1m

Thanh Ray DIN Sắt 35x6.5mm Dài 1m

Dùng gắn domio DIN, rộng: 35mm, cao: 6.5mm, dày: 0.9mm

29,000 đ/m

Hết hàng

Thanh Ray DIN Sắt 35x6.5mm Dài 1m
Chat