Tấm Đồng Làm Mạch, Bút Vẽ Mạch (21)

List product List gallery

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 10x20cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 10x20cm, dày 1.5mm
OEM

18,000 đ/Tấm

Hàng còn: 23 Tấm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 10x20cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 10x15cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 10x15 cm, dày 1.5mm
OEM

11,000 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 10x15cm Dày 1.5mm

Bút Vẽ Mạch Trực Tiếp

Màu vàng đồng, đen, dung tích: 6ml, trọng lượng: 22g
OEM

195,000 đ/Cây

Hàng còn: 3 Cây

Bút Vẽ Mạch Trực Tiếp

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 10x15cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 10x15 cm, dày 1.5mm
OEM

13,000 đ/Tấm

Hàng còn: 19 Tấm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 10x15cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 05x07cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 05x07cm, dày 1.5mm
OEM

15,000 đ/Tấm

Hàng còn: 42 Tấm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 05x07cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 05x07cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 05x07cm, dày 1.5mm
OEM

11,000 đ/Tấm

Hàng còn: 84 Tấm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 05x07cm Dày 1.5mm

Bút Lông Dầu Vẽ Mạch

Bút lông dầu Thiên Long dùng để vẽ mạch in
OEM

10,000 đ/Cây

Hàng còn: 47 Cây

Bút Lông Dầu Vẽ Mạch

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 08x12cm Dày 1.5mm

Size 08x12cm, dày 1.5mm
OEM

4,500 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 08x12cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 10x20cm Dày 1.5mm

Size: 10x20cm, dày 1.5mm
OEM

7,500 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 10x20cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 15x25cm Dày 1.5mm

Size 15x25 cm, dày 1.5mm
OEM

19,000 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 15x25cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 20x30cm Dày 1.5mm

Size: 20x30cm, dày 1.5mm
OEM

22,000 đ/Tấm

Hàng còn: 44 Tấm

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 20x30cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 07x10cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 07x10 cm, dày 1.5mm
OEM

13,000 đ/Tấm

Hàng còn: 93 Tấm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 07x10cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 10x25cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 10x25 cm, dày 1.5mm
OEM

20,000 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 10x25cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 12x18cm Dày 1.5mm

Tấm đồng sợi thủy tinh, size 12x18cm, dày 1.5mm
OEM

28,000 đ/Tấm

Hàng còn: 37 Tấm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 12x18cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 15x20cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 15x20 cm, dày 1.5mm
OEM

25,000 đ/Tấm

Hàng còn: 40 Tấm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 15x20cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 20x30cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 20x30 cm, dày 1.5mm
OEM

50,000 đ/Tấm

Hàng còn: 41 Tấm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 20x30cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 07x10cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 07x10 cm, dày 1.5mm
OEM

5,000 đ/Tấm

Hàng còn: 42 Tấm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 07x10cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 15x20cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 15x20 cm, dày 1.5mm
OEM

27,000 đ/Tấm

Hàng còn: 30 Tấm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 15x20cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 12x18cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 12x18cm, dày 1.5mm
OEM

17,000 đ/Tấm

Hàng còn: 29 Tấm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 12x18cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 20x30cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 20x30 cm, dày 1.5mm
OEM

59,000 đ/Tấm

Hàng còn: 70 Tấm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 20x30cm Dày 1.5mm

PP-01 Viết Vẽ Mạch

Viết vẽ mạch PCB, chống rửa
OEM

33,000 đ/Cây

Hàng còn: 19 Cây

PP-01 Viết Vẽ Mạch
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký