Tấm Đồng Làm Mạch, Bút Vẽ Mạch (21)

List product List gallery

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 10x20cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 10x20cm, dày 1.5mm

18,000 đ/Tấm

Hàng còn: 2 Tấm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 10x20cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 10x15cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 10x15 cm, dày 1.5mm

11,000 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 10x15cm Dày 1.5mm

Bút Vẽ Mạch Trực Tiếp

Màu vàng đồng, đen, dung tích: 6ml, trọng lượng: 22g

195,000 đ/Cây

Hàng còn: 6 Cây

Bút Vẽ Mạch Trực Tiếp

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 10x15cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 10x15 cm, dày 1.5mm

13,000 đ/Tấm

Hàng còn: 26 Tấm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 10x15cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 05x07cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 05x07cm, dày 1.5mm

15,000 đ/Tấm

Hàng còn: 46 Tấm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 05x07cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 05x07cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 05x07cm, dày 1.5mm

11,000 đ/Tấm

Hàng còn: 94 Tấm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 05x07cm Dày 1.5mm

Bút Lông Dầu Vẽ Mạch

Bút lông dầu Thiên Long dùng để vẽ mạch in

10,000 đ/Cây

Hàng còn: 17 Cây

Bút Lông Dầu Vẽ Mạch

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 08x12cm Dày 1.5mm

Size 08x12cm, dày 1.5mm

4,500 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 08x12cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 10x20cm Dày 1.5mm

Size: 10x20cm, dày 1.5mm

7,500 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 10x20cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 15x25cm Dày 1.5mm

Size 15x25 cm, dày 1.5mm

19,000 đ/Tấm

Hàng còn: 1 Tấm

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 15x25cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 20x30cm Dày 1.5mm

Size: 20x30cm, dày 1.5mm

22,000 đ/Tấm

Hàng còn: 17 Tấm

Tấm Đồng PCB 1 Lớp 20x30cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 07x10cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 07x10 cm, dày 1.5mm

13,000 đ/Tấm

Hàng còn: 101 Tấm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 07x10cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 10x25cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 10x25 cm, dày 1.5mm

20,000 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 10x25cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 12x18cm Dày 1.5mm

Tấm đồng sợi thủy tinh, size 12x18cm, dày 1.5mm

28,000 đ/Tấm

Hàng còn: 39 Tấm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 12x18cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 15x20cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 15x20 cm, dày 1.5mm

25,000 đ/Tấm

Hàng còn: 47 Tấm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 15x20cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 20x30cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 20x30 cm, dày 1.5mm

50,000 đ/Tấm

Hàng còn: 55 Tấm

Tấm Đồng FR-4 1 Lớp 20x30cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 07x10cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 07x10 cm, dày 1.5mm

5,000 đ/Tấm

Hàng còn: 42 Tấm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 07x10cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 15x20cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 15x20 cm, dày 1.5mm

27,000 đ/Tấm

Hàng còn: 56 Tấm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 15x20cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 12x18cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 12x18cm, dày 1.5mm

17,000 đ/Tấm

Hàng còn: 36 Tấm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 12x18cm Dày 1.5mm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 20x30cm Dày 1.5mm

Sợi thủy tinh, size 20x30 cm, dày 1.5mm

59,000 đ/Tấm

Hàng còn: 71 Tấm

Tấm Đồng FR-4 2 Lớp 20x30cm Dày 1.5mm

PP-01 Viết Vẽ Mạch

Viết vẽ mạch PCB, chống rửa

33,000 đ/Cây

Hàng còn: 23 Cây

PP-01 Viết Vẽ Mạch
Chat