Sò Nóng Lạnh (8)

List product List gallery

Bộ Tản Nhiệt Sò Nóng Lạnh

Nguồn: 12VDC, dòng: 6A, tản nhiệt cho sò nóng lạnh

119,000 đ/Bộ

Hàng còn: 19 Bộ

Bộ Tản Nhiệt Sò Nóng Lạnh

TEC2-12708 Sò Nóng Lạnh 80W

Nguồn: 12VDC, 8A, Nhiệt độ tối đa: 67°C, size: 40x40mm

99,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

TEC2-12708 Sò Nóng Lạnh 80W

TEC1-12730 Sò Nóng Lạnh 50~360W

Nguồn: 12VDC, 6A, Nhiệt độ tối đa: 67°C, size: 40x40mm

499,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

TEC1-12730 Sò Nóng Lạnh 50~360W

TEC1-12705 Sò Nóng Lạnh 50~60W

Nguồn: 12VDC, 6A, Nhiệt độ tối đa: 67°C, size: 40x40mm

58,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

TEC1-12705 Sò Nóng Lạnh 50~60W

TEC2-19006 Sò Nóng Lạnh 57W

Nguồn: 12VDC, 6A, Nhiệt độ tối đa: 67°C, size: 40x40mm

235,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

TEC2-19006 Sò Nóng Lạnh 57W

TEC1-12710 Sò Nóng Lạnh 50~120W

Nguồn: 12VDC, 6A, Nhiệt độ tối đa: 67°C, size: 40x40mm

88,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

TEC1-12710 Sò Nóng Lạnh 50~120W

TEC1-12715 Sò Nóng Lạnh 50~180W

Nguồn: 12VDC, 6A, Nhiệt độ tối đa: 67°C, size: 40x40mm

102,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

TEC1-12715 Sò Nóng Lạnh 50~180W

TEC1-12706 Sò Nóng Lạnh 50~72W

Nguồn: 12VDC, 6A, Nhiệt độ tối đa: 67°C, size: 40x40mm

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

TEC1-12706 Sò Nóng Lạnh 50~72W
Chat