Ruột Máy Hàn Tay, Nắp Chụp (17)

List product List gallery

Ruột Máy Hàn A-BF-836 60W 4 Dây

Size: Din=17.4 mm, L=100 mm

70,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Ruột Máy Hàn A-BF-836 60W 4 Dây

Ruột Máy Hàn 220VAC 75W 2 Dây

Size: Din=17.4 mm, L=100 mm

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

Ruột Máy Hàn 220VAC 75W 2 Dây

Ruột Máy Hàn 220VAC 100W 2 Dây

Size: Din=17.4 mm, L=100 mm

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

Ruột Máy Hàn 220VAC 100W 2 Dây

Ruột Máy Hàn 220VAC 150W 2 Dây

Size: Din=17.4 mm, L=100 mm

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

Ruột Máy Hàn 220VAC 150W 2 Dây

Ruột Máy Hàn 220VAC 200W 2 Dây

Size: Din=17.4 mm, L=100 mm

50,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

Ruột Máy Hàn 220VAC 200W 2 Dây

Ruột Máy Hàn 220VAC 300W 2 Dây

Size: Din=17.4 mm, L=100 mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

Ruột Máy Hàn 220VAC 300W 2 Dây

Ruột Máy Hàn 220VAC 500W 2 Dây

Size: Din=17.4 mm, L=100 mm

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

Ruột Máy Hàn 220VAC 500W 2 Dây

Ruột Máy Hàn A1321 936 937 907 Dây

Size: Din=17.4 mm, L=100 mm

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

Ruột Máy Hàn A1321 936 937 907 Dây

Ruột Máy Hàn A1322 50W 24VDC Dây

Sử dụng cho 900M 900L 907 908 913 914

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

Ruột Máy Hàn A1322  50W 24VDC Dây

907H-60W Ruột Máy Hàn 60W 220VAC 4 Dây

220VAC, 60W, L=75mm, D=5.5mm

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

907H-60W Ruột Máy Hàn 60W 220VAC 4 Dây

450H Ruột Máy Hàn 50W 220VAC 2 Dây

220VAC, 50W, L=95mm, D=5.5mm

25,000 đ/Cái

Hết hàng

450H Ruột Máy Hàn 50W 220VAC 2 Dây

A1325 Ruột Máy Hàn 60W 2 Dây

D: 4mm, L: 60mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

A1325 Ruột Máy Hàn 60W 2 Dây

Ruột Máy Hàn 220VAC 60W 2 Dây

Dài 55mm, Din = 6mm, Dout = 12mm

35,000 đ/Cái

Hết hàng

Ruột Máy Hàn 220VAC 60W 2 Dây

C1321 Ruột Máy Hàn 60W 2220VAC

Size: 4x50 mm

89,000 đ/Cái

Hết hàng

C1321 Ruột Máy Hàn 60W 2220VAC

Ruột Máy Hàn 220VAC 30W 2 Dây

Size: Din=17.4 mm, L=100 mm

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Ruột Máy Hàn 220VAC 30W 2 Dây

905C Ruột Máy Hàn 220VAC 60W 4 Dây

Dài 55mm, Din = 5mm, Dout = 10mm

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

905C Ruột Máy Hàn 220VAC 60W 4 Dây

HE-321 Đầu Chụp Mỏ Hàn

Dùng cho các dòng máy 907, 936...Bộ 4 món

39,000 đ/Bộ

Hàng còn: 48 Bộ

HE-321 Đầu Chụp Mỏ Hàn
Chat