Ròng Rọc (9)

List product List gallery

Ròng Rọc Trơn 2GT16 Rãnh 6.5mm Trục 3mm

Lỗ trục: 3mm, rãnh: 6.5mm, đường kính ngoài: 13mm

20,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

Ròng Rọc Trơn 2GT16 Rãnh 6.5mm Trục 3mm

Ròng Rọc 2GT25 25 Răng Rãnh 6.5mm Trục 5mm

25 răng, rãnh: 6.5mm, lỗ trục: 5mm, OD: 13mm

59,000 đ/Cái

Hết hàng

Ròng Rọc 2GT25 25 Răng Rãnh 6.5mm Trục 5mm

Ròng Rọc Trơn 2GT20 Rãnh 6.5mm Trục 5mm

Lỗ trục: 5mm, rãnh: 6.5mm, đường kính ngoài: 13mm

21,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

Ròng Rọc Trơn 2GT20 Rãnh 6.5mm Trục 5mm

Ròng Rọc 2GT20 20 Răng Rãnh 6.5mm Trục 5mm

20 răng, rãnh: 6.5mm, lỗ trục: 5mm, OD: 13mm

20,000 đ/Cái

Hết hàng

Ròng Rọc 2GT20 20 Răng Rãnh 6.5mm Trục 5mm

Ròng Rọc 2GT20 20 Răng Rãnh 6.5mm Trục 3mm

20 răng, rãnh: 6.5mm, lỗ trục: 3mm, OD: 13mm

20,000 đ/Cái

Hết hàng

Ròng Rọc 2GT20 20 Răng Rãnh 6.5mm Trục 3mm

Ròng Rọc 2GT16 16 Răng Rãnh 6.5mm Trục 5mm

16 răng, rãnh: 6.5mm, lỗ trục: 5mm, OD: 13mm

22,000 đ/Cái

Hết hàng

Ròng Rọc 2GT16 16 Răng Rãnh 6.5mm Trục 5mm

Ròng Rọc Trơn 2GT20 Rãnh 11mm Trục 5mm

Lỗ trục: 5mm, rãnh: 11mm, đường kính ngoài: 13mm

21,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Ròng Rọc Trơn 2GT20 Rãnh 11mm Trục 5mm

Ròng Rọc Nhựa Trục 2mm OD 17mm

Đường Kính Ngoài: 17mm, Dày T=5mm, Rãnh: 1.7mm, lỗ trục: 2mm

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 400 Cái

Ròng Rọc Nhựa Trục 2mm OD 17mm

Ròng Rọc 2GT16 16 Răng Rãnh 6.5mm Trục 3mm

16 răng, rãnh: 6.5mm, lỗ trục: 3mm, OD: 13mm

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

Ròng Rọc 2GT16 16 Răng Rãnh 6.5mm Trục 3mm
Chat