RJ11, RJ12, RJ14, RJ22, RJ25 (7)

List product List gallery

Cổng RJ11 4P4C 4 Chân

Loại cái, hàn PCB

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 389 Cái

Cổng RJ11 4P4C 4 Chân

Cổng RJ11 6P6C 6 Chân

Loại cái, hàn PCB

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 672 Cái

Cổng RJ11 6P6C 6 Chân

Cổng RJ11 6P4C Đầu Cái 4 Chân

4 chân hàn PCB, loại cái

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cổng RJ11 6P4C Đầu Cái 4 Chân

Cổng RJ11 6P2C 2 Chân Hàn PCB

Loại cái, hàn PCB

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 980 Cái

Cổng RJ11 6P2C 2 Chân Hàn PCB

Hạt RJ11 6P6C 6 Chân Trong Suốt

Hạt mạng 6 chân

1,000 đ/Gói(3pcs)

Hàng còn: 3916 Gói(3pcs)

Hạt RJ11 6P6C 6 Chân Trong Suốt

Hạt RJ11 6P4C 4 Chân

4 chân bấm day, trong suốt

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 10490 Gói(4pcs)

Hạt RJ11 6P4C 4 Chân

Hạt RJ11 6P2C 2 Chân Trong Suốt

Hạt mạng 2 chân

900 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 3989 Gói(2pcs)

Hạt RJ11 6P2C 2 Chân Trong Suốt
Chat