Pin Sạc Kích Thước Đặc Biệt (3)

List product List gallery

Pin sạc 14250 1200mAh 3.6V

áp ra 3.6V, dung lượng 1200mAh, size 14x25mm, nuôi nguồn PLC

79,000 đ/Cái

Hết hàng

Pin sạc 14250 1200mAh 3.6V

Pin Sạc 16340 1300mAh 3.7V

Pin li-ion, Áp ra 3.7V, dung lượng 1300mAh, size 16x34mm

19,000 đ/Viên

Hết hàng

Pin Sạc 16340 1300mAh 3.7V

Pin Sạc 14500 1500mAh 3.7V

Pin li-ion, Áp ra 3.7V, dung lượng 1500mAh, size 14x50mm

18,000 đ/Viên

Hàng còn: 18 Viên

Pin Sạc 14500 1500mAh 3.7V
Chat