Phim Cảm Quang, Giấy In Mạch (4)

List product List gallery

Phim Cảm Quang 30x20cm Hitachi

38UM, size 30x20 cm, không cần dùng mực

7,500 đ/Tấm(30x20cm)

Hàng còn: 314 Tấm(30x20cm)

Phim Cảm Quang 30x20cm Hitachi

Giấy In Mạch Làm PCB PPA4

Giấy dùng để in mạch lên tấm đồng. Khổ A4

900 đ/Tờ (A4)

Hàng còn: 1524 Tờ (A4)

Giấy In Mạch Làm PCB PPA4

Phim Trong A4

Phim trong khổ A4 dùng để in mạch

3,500 đ/Tờ(A4)

Hết hàng

Phim Trong A4

Giấy In Làm Mạch PCB TPA4

Giấy dùng để in mạch lên tấm đồng chất lượng cao. Khổ A4

5,000 đ/Tờ (A4)

Hết hàng

Giấy In Làm Mạch PCB TPA4
Chat