PCB Rivet (11)

List product List gallery

PCB Rivet 1.5mm

Rivet lỗ via PCB, size 1.5 x 3.0 x 3.0mm, dài: 3.5mm
OEM

2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PCB Rivet 1.5mm

PCB Rivet 1.2mm

Rivet lỗ via PCB, size 1.2 x 3.0 x 2.3mm, dài: 3.5mm
OEM

2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 69 Gói(10pcs)

PCB Rivet 1.2mm

PCB Rivet 0.8mm

Rivet lỗ via PCB, size 0.8 x 3.0 x 1.8mm, dài: 3.5mm
OEM

4,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PCB Rivet 0.8mm

PCB Rivet 0.3mm

Rivet lỗ via PCB, size 0.3 x 2.5mm
OEM

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PCB Rivet 0.3mm

PCB Rivet 0.9mm

Rivet lỗ via PCB, size 0.9 x 3.0 x 1.8mm, dài: 3.5mm
OEM

2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PCB Rivet 0.9mm

PCB Rivet 1mm

Rivet lỗ via PCB, size: 1.0 x 1.8mm, dài: 3.5mm
OEM

2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 85 Gói(10pcs)

PCB Rivet 1mm

PCB Rivet 1.7mm

Rivet lỗ via PCB, size 1.7 x 3.5 x 3.4mm, dài: 3.5mm
OEM

2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 256 Gói(10pcs)

PCB Rivet 1.7mm

PCB Rivet 1.8mm

Rivet lỗ via PCB, size 1.8 x 3.5 x 3.0mm, dài: 3.5mm
OEM

2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 319 Gói(10pcs)

PCB Rivet 1.8mm

PCB Rivet 2.0mm

Rivet lỗ via PCB, size 2.0 x 3.5 x 3.50mm, dài: 3.5mm
OEM

2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 261 Gói(10pcs)

PCB Rivet 2.0mm

PCB Rivet 2.5mm

Rivet lỗ via PCB, size 2.5 x 3.5 x 4.0mm, dài: 3.5mm
OEM

2,500 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PCB Rivet 2.5mm

PCB Rivet 3.0mm

Rivet lỗ via PCB, size 3.0 x 3.5 x 5.0mm, dài: 3.5mm
OEM

2,500 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PCB Rivet 3.0mm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký