PCB Hàn Test (21)

List product List gallery

PCB Hàn Test Board Lỗ Đơn 17x6.5cm

Pitch 2.54mm, size: 17x6.5cm
OEM

10,000 đ/Tấm

Hàng còn: 33 Tấm

PCB Hàn Test Board Lỗ Đơn 17x6.5cm

PCB Hàn Test Board 7x5cm

Pitch 2.54mm, size: 7x5cm
OEM

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

PCB Hàn Test Board 7x5cm

PCB Hàn Test Board Lỗ Đôi 16x6cm

Pitch 2.54mm, size: 16x6cm
OEM

10,000 đ/Tấm

Hết hàng

PCB Hàn Test Board Lỗ Đôi 16x6cm

FR4 PCB Hàn Test Board 4x6cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 4x6cm
OEM

6,000 đ/Tấm

Hàng còn: 226 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 4x6cm Phủ Xanh

PCB Hàn Test Board 9x15cm Màu Cam

Pitch 2.54mm, size: 9.0x15cm
OEM

7,500 đ/Tấm

Hàng còn: 48 Tấm

PCB Hàn Test Board 9x15cm Màu Cam

Dây Nối Mạch PCB Jumper 0.6mm

Dây đồng mạ thiếc dùng nối mạch PCB D=0.6mm, 99.95%
OEM

4,500 đ/m

Hàng còn: 982 m

Dây Nối Mạch PCB Jumper 0.6mm

PCB Hàn Test Board 6.5x8.5cm

Pitch 2.54mm, size: 6.5x8.5cm
OEM

5,000 đ/Tấm

Hết hàng

PCB Hàn Test Board 6.5x8.5cm

PCB Hàn Test Board Lỗ Đôi 17x6.5cm

Pitch 2.54mm, size: 17x6.5cm
OEM

10,000 đ/Tấm

Hàng còn: 46 Tấm

PCB Hàn Test Board Lỗ Đôi 17x6.5cm

FR4 PCB Hàn Test Board 2x8cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 2x8cm
OEM

3,500 đ/Tấm

Hàng còn: 194 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 2x8cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 3x7cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 3x7cm
OEM

6,000 đ/Tấm

Hàng còn: 316 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 3x7cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 5x7cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 5x7cm
OEM

5,500 đ/Tấm

Hàng còn: 25 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 5x7cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 7x9cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 7x9cm
OEM

8,500 đ/Tấm

Hàng còn: 136 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 7x9cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 9x11cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 9x11cm
OEM

32,000 đ/Tấm

Hàng còn: 35 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 9x11cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 8x12cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 8x12cm
OEM

15,000 đ/Tấm

Hàng còn: 19 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 8x12cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 10x10cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 10x10cm
OEM

17,000 đ/Tấm

Hàng còn: 14 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 10x10cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 9x15cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 9x15cm
OEM

18,000 đ/Tấm

Hàng còn: 63 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 9x15cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 10x15cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 10x15cm
OEM

22,000 đ/Tấm

Hàng còn: 121 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 10x15cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 10x22cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 10x22cm
OEM

39,000 đ/Tấm

Hàng còn: 61 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 10x22cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 12x18cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 12x18cm
OEM

36,000 đ/Tấm

Hàng còn: 99 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 12x18cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 15x20cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 15x20cm
OEM

68,000 đ/Tấm

Hàng còn: 47 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 15x20cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 20x30cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 20x30cm
OEM

127,000 đ/Tấm

Hàng còn: 108 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 20x30cm Phủ Xanh
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký