PCB Hàn Test (21)

List product List gallery

PCB Hàn Test Board Lỗ Đơn 17x6.5cm

Pitch 2.54mm, size: 17x6.5cm

10,000 đ/Tấm

Hàng còn: 50 Tấm

PCB Hàn Test Board Lỗ Đơn 17x6.5cm

PCB Hàn Test Board 7x5cm

Pitch 2.54mm, size: 7x5cm

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 66 Cái

PCB Hàn Test Board 7x5cm

PCB Hàn Test Board Lỗ Đôi 16x6cm

Pitch 2.54mm, size: 16x6cm

10,000 đ/Tấm

Hết hàng

PCB Hàn Test Board Lỗ Đôi 16x6cm

FR4 PCB Hàn Test Board 4x6cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 4x6cm

6,000 đ/Tấm

Hết hàng

FR4 PCB Hàn Test Board 4x6cm Phủ Xanh

PCB Hàn Test Board 9x15cm Màu Cam

Pitch 2.54mm, size: 9.0x15cm

7,500 đ/Tấm

Hàng còn: 83 Tấm

PCB Hàn Test Board 9x15cm Màu Cam

Dây Nối Mạch PCB Jumper 0.6mm

Dây đồng mạ thiếc dùng nối mạch PCB D=0.6mm, 99.95%

4,500 đ/m

Hàng còn: 730 m

Dây Nối Mạch PCB Jumper 0.6mm

PCB Hàn Test Board 6.5x8.5cm

Pitch 2.54mm, size: 6.5x8.5cm

5,000 đ/Tấm

Hết hàng

PCB Hàn Test Board 6.5x8.5cm

PCB Hàn Test Board Lỗ Đôi 17x6.5cm

Pitch 2.54mm, size: 17x6.5cm

10,000 đ/Tấm

Hàng còn: 34 Tấm

PCB Hàn Test Board Lỗ Đôi 17x6.5cm

FR4 PCB Hàn Test Board 2x8cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 2x8cm

3,500 đ/Tấm

Hàng còn: 39 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 2x8cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 3x7cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 3x7cm

6,000 đ/Tấm

Hết hàng

FR4 PCB Hàn Test Board 3x7cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 5x7cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 5x7cm

5,500 đ/Tấm

Hàng còn: 116 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 5x7cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 7x9cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 7x9cm

8,500 đ/Tấm

Hàng còn: 208 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 7x9cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 9x11cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 9x11cm

32,000 đ/Tấm

Hàng còn: 39 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 9x11cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 8x12cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 8x12cm

15,000 đ/Tấm

Hàng còn: 37 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 8x12cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 10x10cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 10x10cm

17,000 đ/Tấm

Hàng còn: 34 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 10x10cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 9x15cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 9x15cm

18,000 đ/Tấm

Hàng còn: 23 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 9x15cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 10x15cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 10x15cm

22,000 đ/Tấm

Hàng còn: 132 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 10x15cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 10x22cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 10x22cm

39,000 đ/Tấm

Hàng còn: 63 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 10x22cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 12x18cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 12x18cm

36,000 đ/Tấm

Hàng còn: 112 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 12x18cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 15x20cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 15x20cm

68,000 đ/Tấm

Hàng còn: 51 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 15x20cm Phủ Xanh

FR4 PCB Hàn Test Board 20x30cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 20x30cm

127,000 đ/Tấm

Hàng còn: 109 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 20x30cm Phủ Xanh
Chat