Ống Co Nhiệt (59)

List product List gallery

Ống Co Nhiệt Màu Vàng 6mm 600V

D=6mm, 125℃, 600V

2,100 đ/m

Hàng còn: 92 m

Ống Co Nhiệt Màu Vàng 6mm 600V

Ống Co Nhiệt 200mm 35KV

D=200mm, 125℃, 35KV

329,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 200mm 35KV

Ống Co Nhiệt 180mm 35KV

D=180mm, 125℃, 35KV

279,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 180mm 35KV

Ống Co Nhiệt 150mm 35KV

D=150mm, 125℃, 35KV

229,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 150mm 35KV

Ống Co Nhiệt 120mm 35KV

D=120mm, 125℃, 35KV

189,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 120mm 35KV

Ống Co Nhiệt 100mm 35KV

D=100mm, 125℃, 35KV

159,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 100mm 35KV

Ống Co Nhiệt 80mm 35KV

D=80mm, 125℃, 35KV

129,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 80mm 35KV

Ống Co Nhiệt 70mm 35KV

D=70mm, 125℃, 35KV

109,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 70mm 35KV

Ống Co Nhiệt 60mm 35KV

D=60mm, 125℃, 35KV

89,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 60mm 35KV

Ống Co Nhiệt 50mm 35KV

D=50mm, 125℃, 35KV

79,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 50mm 35KV

Ống Co Nhiệt 40mm 35KV

D=40mm, 125℃, 35KV

69,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 40mm 35KV

Ống Co Nhiệt 30mm 35KV

D=30mm, 125℃, 35KV

59,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 30mm 35KV

Ống Co Nhiệt 25mm 35KV

D=25mm, 125℃, 35KV

54,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 25mm 35KV

Ống Co Nhiệt 20mm 35KV

D=20mm, 125℃, 35KV

50,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 20mm 35KV

Ống Co Nhiệt 150mm 10KV

D=150mm, 125℃, 10KV

169,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 150mm 10KV

Ống Co Nhiệt 120mm 10KV

D=120mm, 125℃, 10KV

139,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 120mm 10KV

Ống Co Nhiệt 100mm 10KV

D=100mm, 125℃, 10KV

119,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 100mm 10KV

Ống Co Nhiệt 90mm 10KV

D=90mm, 125℃, 10KV

109,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 90mm 10KV

Ống Co Nhiệt 80mm 10KV

D=80mm, 125℃, 10KV

99,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 80mm 10KV

Ống Co Nhiệt 70mm 10KV

D=70mm, 125℃, 10KV

91,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 70mm 10KV

Ống Co Nhiệt 60mm 10KV

D=60mm, 125℃, 10KV

83,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 60mm 10KV

Ống Co Nhiệt 50mm 10KV

D=50mm, 125℃, 10KV

75,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 50mm 10KV

Ống Co Nhiệt 40mm 10KV

D=40mm, 125℃, 10KV

67,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 40mm 10KV

Ống Co Nhiệt 30mm 10KV

D=30mm, 125℃, 10KV

57,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 30mm 10KV

Ống Co Nhiệt 50mm 1KV

D=50mm, 125℃, 1KV

34,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 50mm 1KV

Ống Co Nhiệt 40mm 1KV

D=40mm, 125℃, 1KV

25,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 40mm 1KV

Ống Co Nhiệt 35mm 1KV

D=35mm, 125℃, 1KV

18,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 35mm 1KV

Ống Co Nhiệt 30mm 1KV

D=30mm, 125℃, 1KV

13,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 30mm 1KV

Ống Co Nhiệt 25mm 1KV

D=25mm, 125℃, 1KV

10,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 25mm 1KV

Ống Co Nhiệt 20mm 1KV

D=20mm, 125℃, 1KV

8,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 20mm 1KV

Ống Co Nhiệt 16mm 1KV

D=16mm, 125℃, 1KV

6,500 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 16mm 1KV

Ống Co Nhiệt 25mm 10KV

D=25mm, 125℃, 10KV

50,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 25mm 10KV

Ống Co Nhiệt 10mm 1KV

D=10mm, 125℃, 1KV

5,500 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 10mm 1KV

Bộ Combo 328 Chiếc Ống Co Nhiệt

Bộ ống co nhiệt nhiều màu, 328 chiếc, nhiệt độ 125 độ C

29,000 đ/Bộ

Hàng còn: 32 Bộ

Bộ Combo 328 Chiếc Ống Co Nhiệt

Ống Co Nhiệt 1mm 600V

D=1mm, 125℃, 600V

900 đ/M

Hàng còn: 427 M

Ống Co Nhiệt 1mm 600V

Ống Co Nhiệt 2mm 600V

P/N: D2-HST, D=2mm, 125℃, 600V

1,100 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 2mm 600V

Ống Co Nhiệt 3mm 600V

P/N: D3-HST, D=3mm, 125℃, 600V

1,400 đ/M

Hàng còn: 243 M

Ống Co Nhiệt 3mm 600V

Ống Co Nhiệt 4mm 600V

P/N: D4-HST, D=4mm, 125℃, 600V

1,600 đ/M

Hàng còn: 166 M

Ống Co Nhiệt 4mm 600V

Ống Co Nhiệt 5mm 600V

P/N: D5-HST, D=5mm, 125℃, 600V

1,800 đ/M

Hàng còn: 57 M

Ống Co Nhiệt 5mm 600V

Ống Co Nhiệt 6mm 600V

P/N: D6-HST, D=6mm, 125℃, 600V

2,100 đ/M

Hàng còn: 94 M

Ống Co Nhiệt 6mm 600V
Chat