Ống Co Nhiệt (59)

List product List gallery

Ống Co Nhiệt Màu Vàng 6mm 600V

D=6mm, 125℃, 600V
OEM

3,200 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt Màu Vàng 6mm 600V

Ống Co Nhiệt 200mm 35KV

D=200mm, 125℃, 35KV
OEM

329,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 200mm 35KV

Ống Co Nhiệt 180mm 35KV

D=180mm, 125℃, 35KV
OEM

279,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 180mm 35KV

Ống Co Nhiệt 150mm 35KV

D=150mm, 125℃, 35KV
OEM

229,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 150mm 35KV

Ống Co Nhiệt 120mm 35KV

D=120mm, 125℃, 35KV
OEM

189,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 120mm 35KV

Ống Co Nhiệt 100mm 35KV

D=100mm, 125℃, 35KV
OEM

159,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 100mm 35KV

Ống Co Nhiệt 80mm 35KV

D=80mm, 125℃, 35KV
OEM

129,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 80mm 35KV

Ống Co Nhiệt 70mm 35KV

D=70mm, 125℃, 35KV
OEM

109,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 70mm 35KV

Ống Co Nhiệt 60mm 35KV

D=60mm, 125℃, 35KV
OEM

89,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 60mm 35KV

Ống Co Nhiệt 50mm 35KV

D=50mm, 125℃, 35KV
OEM

79,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 50mm 35KV

Ống Co Nhiệt 40mm 35KV

D=40mm, 125℃, 35KV
OEM

69,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 40mm 35KV

Ống Co Nhiệt 30mm 35KV

D=30mm, 125℃, 35KV
OEM

59,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 30mm 35KV

Ống Co Nhiệt 25mm 35KV

D=25mm, 125℃, 35KV
OEM

54,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 25mm 35KV

Ống Co Nhiệt 20mm 35KV

D=20mm, 125℃, 35KV
OEM

50,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 20mm 35KV

Ống Co Nhiệt 150mm 10KV

D=150mm, 125℃, 10KV
OEM

169,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 150mm 10KV

Ống Co Nhiệt 120mm 10KV

D=120mm, 125℃, 10KV
OEM

139,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 120mm 10KV

Ống Co Nhiệt 100mm 10KV

D=100mm, 125℃, 10KV
OEM

119,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 100mm 10KV

Ống Co Nhiệt 90mm 10KV

D=90mm, 125℃, 10KV
OEM

109,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 90mm 10KV

Ống Co Nhiệt 80mm 10KV

D=80mm, 125℃, 10KV
OEM

99,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 80mm 10KV

Ống Co Nhiệt 70mm 10KV

D=70mm, 125℃, 10KV
OEM

91,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 70mm 10KV

Ống Co Nhiệt 60mm 10KV

D=60mm, 125℃, 10KV
OEM

83,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 60mm 10KV

Ống Co Nhiệt 50mm 10KV

D=50mm, 125℃, 10KV
OEM

75,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 50mm 10KV

Ống Co Nhiệt 40mm 10KV

D=40mm, 125℃, 10KV
OEM

67,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 40mm 10KV

Ống Co Nhiệt 30mm 10KV

D=30mm, 125℃, 10KV
OEM

57,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 30mm 10KV

Ống Co Nhiệt 50mm 1KV

D=50mm, 125℃, 1KV
OEM

34,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 50mm 1KV

Ống Co Nhiệt 40mm 1KV

D=40mm, 125℃, 1KV
OEM

25,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 40mm 1KV

Ống Co Nhiệt 35mm 1KV

D=35mm, 125℃, 1KV
OEM

18,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 35mm 1KV

Ống Co Nhiệt 30mm 1KV

D=30mm, 125℃, 1KV
OEM

13,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 30mm 1KV

Ống Co Nhiệt 25mm 1KV

D=25mm, 125℃, 1KV
OEM

10,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 25mm 1KV

Ống Co Nhiệt 20mm 1KV

D=20mm, 125℃, 1KV
OEM

8,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 20mm 1KV

Ống Co Nhiệt 16mm 1KV

D=16mm, 125℃, 1KV
OEM

6,500 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 16mm 1KV

Ống Co Nhiệt 25mm 10KV

D=25mm, 125℃, 10KV
OEM

50,000 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 25mm 10KV

Ống Co Nhiệt 10mm 1KV

D=10mm, 125℃, 1KV
OEM

5,500 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 10mm 1KV

Bộ Combo 328 Chiếc Ống Co Nhiệt

Bộ ống co nhiệt nhiều màu, 328 chiếc, nhiệt độ 125 độ C
OEM

29,000 đ/Bộ

Hàng còn: 23 Bộ

Bộ Combo 328 Chiếc Ống Co Nhiệt

Ống Co Nhiệt 1mm 600V

D=1mm, 125℃, 600V
OEM

900 đ/m

Hàng còn: 661 m

Ống Co Nhiệt 1mm 600V

Ống Co Nhiệt 2mm 600V

P/N: D2-HST, D=2mm, 125℃, 600V
OEM

1,100 đ/m

Hàng còn: 1345 m

Ống Co Nhiệt 2mm 600V

Ống Co Nhiệt 3mm 600V

P/N: D3-HST, D=3mm, 125℃, 600V
OEM

1,400 đ/m

Hàng còn: 1774 m

Ống Co Nhiệt 3mm 600V

Ống Co Nhiệt 4mm 600V

P/N: D4-HST, D=4mm, 125℃, 600V
OEM

1,600 đ/m

Hàng còn: 10679 m

Ống Co Nhiệt 4mm 600V

Ống Co Nhiệt 5mm 600V

P/N: D5-HST, D=5mm, 125℃, 600V
OEM

1,800 đ/m

Hàng còn: 255 m

Ống Co Nhiệt 5mm 600V

Ống Co Nhiệt 6mm 600V

P/N: D6-HST, D=6mm, 125℃, 600V
OEM

2,100 đ/m

Hết hàng

Ống Co Nhiệt 6mm 600V
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký