Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Ống Co Nhiệt (26)

List product List gallery

Bộ Combo 328 Chiếc Ống Co Nhiệt

Bộ ống co nhiệt nhiều màu, 328 chiếc, nhiệt độ 125 độ C

29,000 đ/Bộ

Hàng còn: 84 Bộ

Bộ Combo 328 Chiếc Ống Co Nhiệt

Ống Co Nhiệt 1mm

D=1mm, 125℃, 600V

900 đ/M

Hàng còn: 1151 M

Ống Co Nhiệt 1mm

Ống Co Nhiệt 2mm

P/N: D2-HST, D=2mm, 125℃, 600V

1,100 đ/M

Hàng còn: 1220 M

Ống Co Nhiệt 2mm

Ống Co Nhiệt 3mm

P/N: D3-HST, D=3mm, 125℃, 600V

1,400 đ/M

Hàng còn: 1592 M

Ống Co Nhiệt 3mm

Ống Co Nhiệt 4mm

P/N: D4-HST, D=4mm, 125℃, 600V

1,600 đ/M

Hàng còn: 356 M

Ống Co Nhiệt 4mm

Ống Co Nhiệt 5mm

P/N: D5-HST, D=5mm, 125℃, 600V

1,800 đ/M

Hàng còn: 596 M

Ống Co Nhiệt 5mm

Ống Co Nhiệt 6mm

P/N: D6-HST, D=6mm, 125℃, 600V

2,100 đ/M

Hàng còn: 743 M

Ống Co Nhiệt 6mm

Ống Co Nhiệt 7mm

P/N: D7-HST, D=7mm, 125℃, 600V

2,400 đ/M

Hàng còn: 458 M

Ống Co Nhiệt 7mm

Ống Co Nhiệt 8mm

P/N: D8-HST, D=8mm, 125℃, 600V

2,700 đ/M

Hàng còn: 969 M

Ống Co Nhiệt 8mm

Ống Co Nhiệt 9mm

P/N: D9-HST, D=9mm, 125℃, 600V

3,000 đ/M

Hàng còn: 481 M

Ống Co Nhiệt 9mm

Ống Co Nhiệt 10mm

P/N: D10-HST, D=10mm, 125℃, 600V

3,300 đ/M

Hàng còn: 312 M

Ống Co Nhiệt 10mm

Ống Co Nhiệt 11mm

P/N: D11-HST, D=11mm, 125℃, 600V

3,600 đ/M

Hàng còn: 448 M

Ống Co Nhiệt 11mm

Ống Co Nhiệt 12mm

P/N: D12-HST, D=12mm, 125℃, 600V

3,900 đ/M

Hàng còn: 683 M

Ống Co Nhiệt 12mm

Ống Co Nhiệt 13mm

P/N: D13-HST, D=13mm, 125℃, 600V

4,200 đ/M

Hàng còn: 435 M

Ống Co Nhiệt 13mm

Ống Co Nhiệt 14mm

P/N: D14-HST, D=14mm, 125℃, 600V

4,500 đ/M

Hàng còn: 443 M

Ống Co Nhiệt 14mm

Ống Co Nhiệt 15mm

P/N: D15-HST, D=15mm, 125℃, 600V

4,800 đ/M

Hàng còn: 295 M

Ống Co Nhiệt 15mm

Ống Co Nhiệt 16mm

P/N: D16-HST, D=16mm, 125℃, 600V

5,100 đ/M

Hàng còn: 67 M

Ống Co Nhiệt 16mm

Ống Co Nhiệt 17mm

P/N: D17-HST, D=17mm, 125℃, 600V

5,400 đ/M

Hàng còn: 195 M

Ống Co Nhiệt 17mm

Ống Co Nhiệt 18mm

P/N: D18-HST, D=18mm, 125℃, 600V

6,000 đ/M

Hàng còn: 318 M

Ống Co Nhiệt 18mm

Ống Co Nhiệt 20mm

P/N: D20-HST, D=20mm, 125℃, 600V

6,500 đ/M

Hàng còn: 101 M

Ống Co Nhiệt 20mm

Ống Co Nhiệt 22mm

Ống Co Nhiệt 22MM, 125℃, 600V

7,000 đ/M

Hàng còn: 39 M

Ống Co Nhiệt 22mm

Ống Co Nhiệt 25mm

P/N: D25-HST, D=25mm, 125℃, 600V

8,500 đ/M

Hàng còn: 103 M

Ống Co Nhiệt 25mm

Ống Co Nhiệt 30mm

P/N: D30-HST, D=30mm, 125℃, 600V

10,000 đ/M

Hàng còn: 65 M

Ống Co Nhiệt 30mm

Ống Co Nhiệt 35mm

P/N: D35-HST, D=35mm, 125℃, 600V

14,000 đ/M

Hàng còn: 62 M

Ống Co Nhiệt 35mm

Ống Co Nhiệt 40mm

P/N: D40-HST, D=40mm, 125℃, 600V

17,000 đ/M

Hàng còn: 40 M

Ống Co Nhiệt 40mm

Ống Co Nhiệt 50mm

P/N: D50-HST, D=50mm, 125℃, 600V

25,000 đ/M

Hàng còn: 50 M

Ống Co Nhiệt 50mm
Live support