Ốc Vít (449)

List product List gallery

Vít Máy KM M6 x 16mm

Vít đầu bằng M6 không đai, chiều dài 16mm
OEM

1,480 đ/Con

Hàng còn: 480 Con

Vít Máy KM M6 x 12mm

Vít đầu bằng M6 không đai, chiều dài 12mm
OEM

1,430 đ/Con

Hàng còn: 470 Con

Vít Đầu Dù TM M3 x 16mm

Vít M3 không đai, chiều dài 16mm
OEM

1,200 đ/Con

Hàng còn: 232 Con

Vít Đầu Dù TM M3 x 14mm

Vít M3 không đai, chiều dài 14mm
OEM

1,100 đ/Con

Hết hàng

Vít Đầu Dù TM M3 x 12mm

Vít M3 không đai, chiều dài 12mm
OEM

1,000 đ/Con

Hàng còn: 35 Con

Vít Đầu Dù TM M3 x 10mm

Vít M3 không đai, chiều dài 10mm
OEM

900 đ/Con

Hết hàng

Vít Đầu Dù TM M3 x 8mm

Vít M3 không đai, chiều dài 8mm

800 đ/Con

Hết hàng

Vít Đầu Dù TM M3 x 6mm

Vít M3 không đai, chiều dài 6mm
OEM

700 đ/Con

Hết hàng

Vít Đầu Dù TM M3 x 5mm

Vít M3 không đai, chiều dài 5mm
OEM

600 đ/Con

Hết hàng

Vít Đầu Dù TM M3 x 4mm

Vít M3 không đai, chiều dài 4mm
OEM

500 đ/Con

Hàng còn: 23 Con

Ốc Vít Đồng PM M3 x 4mm CU

Vít M3(3mm) không đai, chiều dài 6mm
OEM

450 đ/Con

Hàng còn: 677 Con

Vít Máy KM M3 x 3mm

Vít đầu bằng M3 không đai, chiều dài 3mm
OEM

350 đ/Con

Hết hàng

Vít PM M1.7 x 20mm

Vít M1.7(1.7mm) không đai, chiều dài 20mm
OEM

440 đ/Con

Hàng còn: 970 Con

Vít Chìm CB22 M4 x 16mm 304

Vít không đầu, size M4, dài 16mm
OEM

490 đ/Con

Hết hàng

Vít Chìm CB22 M4 x 12mm 304

Vít không đầu, size M4, dài 12mm
OEM

460 đ/Con

Hết hàng

Vít Chìm CB22 M4 x 10mm 304

Vít không đầu, size M4, dài 10mm
OEM

430 đ/Con

Hết hàng

Vít Chìm CB22 M4 x 8mm 304

Vít không đầu, size M4, dài 8mm
OEM

400 đ/Con

Hết hàng

Vít Chìm CB22 M4 x 6mm 304

Vít không đầu, size M4, dài 6mm
OEM

370 đ/Con

Hết hàng

Vít Chìm CB22 M3 x 6mm 304

Vít không đầu, size M3, dài 6mm
OEM

340 đ/Con

Hết hàng

Vít Chìm CB22 M3 x 5mm 304

Vít không đầu, size M3, dài 5mm
OEM

310 đ/Con

Hết hàng

Vít Chìm CB22 M3 x 4mm 304

Vít không đầu, size M3, dài 4mm
OEM

280 đ/Con

Hết hàng

Vít Chìm CB22 M3 x 3mm 304

Vít không đầu, size M3, dài 3mm
OEM

250 đ/Con

Hết hàng

Vít Chìm CB22 M2.5 x 6mm 304

Vít không đầu, size M2.5, dài 6mm
OEM

310 đ/Con

Hết hàng

Vít Chìm CB22 M2.5 x 5mm 304

Vít không đầu, size M2.5, dài 5mm
OEM

280 đ/Con

Hết hàng

Vít Chìm CB22 M2.5 x 4mm 304

Vít không đầu, size M2.5, dài 4mm
OEM

250 đ/Con

Hết hàng

Vít Chìm CB22 M2.5 x 3mm 304

Vít không đầu, size M2.5, dài 3mm
OEM

220 đ/Con

Hết hàng

Vít Chìm CB22 M2 x 6mm 304

Vít không đầu, size M2, dài 6mm
OEM

280 đ/Con

Hết hàng

Vít Chìm CB22 M2 x 5mm 304

Vít không đầu, size M2, dài 5mm
OEM

250 đ/Con

Hết hàng

Vít Chìm CB22 M2 x 4mm 304

Vít không đầu, size M2, dài 4mm
OEM

220 đ/Con

Hết hàng

Vít Chìm CB33 M2 x 3mm

Vít không đầu, size M2, dài 3mm
OEM

190 đ/Con

Hết hàng

Vít Chìm CB22 M2 x 3mm 304

Vít không đầu, size M2, dài 3mm
OEM

190 đ/Con

Hết hàng

Ốc Cánh Bướm M8x50 304

Ốc M8=8mm, dài 50mm
OEM

11,900 đ/Con

Hết hàng

Ốc Cánh Bướm M5x25 304

Ốc M5=5mm, dài 25mm
OEM

8,700 đ/Con

Hết hàng

Ốc Cánh Bướm M4x30 304

Ốc M4=4mm, dài 30mm
OEM

8,700 đ/Con

Hết hàng

Ốc Cánh Bướm M4 x 16mm 304

Ốc M4=4mm, dài 16mm
OEM

7,900 đ/Con

Hết hàng

Ốc Cánh Bướm M4 x 12mm 304

Ốc M4=4mm, dài 12mm
OEM

7,500 đ/Con

Hết hàng

Ốc Cánh Bướm M4 x 8mm 304

Ốc M4=4mm, dài 8mm
OEM

6,700 đ/Con

Hết hàng

Ốc Cánh Bướm M4 x 6mm 304

Ốc M4=4mm, dài 6mm
OEM

6,300 đ/Con

Hết hàng

Ốc Cánh Bướm M3 x 16mm 304

Ốc M3=3mm, dài 16mm
OEM

7,500 đ/Con

Hết hàng

Vít PM M2.5 x 20mm

Vít M2.5(2.5mm) không đai, chiều dài 20mm
OEM

460 đ/Con

Hết hàng

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký