Nút Nhấn Tactile (90)

List product List gallery

Nắp Nút Nhấn Màu Vàng 6x6 Cao 6mm

Size: D=6mm x H=6mm dùng cho nút nhấn 6x6mm
OEM

350 đ/Cái

Hàng còn: 965 Cái

Nắp Nút Nhấn Màu Vàng 6x6 Cao 6mm

Nắp Nút Nhấn Màu Xanh Dương 6x6 Cao 6mm

Size: D=6mm x H=6mm dùng cho nút nhấn 6x6mm
OEM

350 đ/Cái

Hàng còn: 1615 Cái

Nắp Nút Nhấn Màu Xanh Dương 6x6 Cao 6mm

Nắp Nút Nhấn Màu Xanh Lá 6x6 Cao 6mm

Size: D=6mm x H=6mm dùng cho nút nhấn 6x6mm
OEM

350 đ/Cái

Hàng còn: 1880 Cái

Nắp Nút Nhấn Màu Xanh Lá 6x6 Cao 6mm

Nắp Nút Nhấn Màu Đỏ 6x6 Cao 6mm

Size: D=6mm x H=6mm dùng cho nút nhấn 6x6mm
OEM

350 đ/Cái

Hàng còn: 1791 Cái

Nắp Nút Nhấn Màu Đỏ 6x6 Cao 6mm

Nút Nhấn 6x6 Cao 5mm 2Pin Xuyên Lỗ Nằm Ngang

Size: 6x6mm, H=5mm, 12VDC 0.1A
OEM

450 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6x6 Cao 5mm 2Pin Xuyên Lỗ Nằm Ngang

Nút Nhấn 3x6 Cao 2.5mm 2Pin SMD Đầu Trắng

Size 3.0x6.0, H=2.5mm, 12VDC 50mA
OEM

300 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Nút Nhấn 3x6 Cao 2.5mm 2Pin SMD Đầu Trắng

Nút Nhấn 6x6 Cao 12mm 4Pin Xuyên Lỗ Chỉnh Ngang

Size 6x6mm, H=12mm, 12VDC 50mA
OEM

850 đ/Cái

Hàng còn: 946 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 12mm 4Pin Xuyên Lỗ Chỉnh Ngang

Nút Nhấn 6x6 Cao 9mm 4Pin Xuyên Lỗ Chỉnh Ngang

Size 6x6mm, H=9mm, 12VDC 50mA
OEM

650 đ/Cái

Hàng còn: 716 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 9mm 4Pin Xuyên Lỗ Chỉnh Ngang

Nút Nhấn 6x6 Cao 5mm 4Pin Xuyên Lỗ Chỉnh Ngang

Size 6x6mm, H=5mm, 12VDC 50mA
OEM

450 đ/Cái

Hàng còn: 3971 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 5mm 4Pin Xuyên Lỗ Chỉnh Ngang

Nắp Nút Nhấn Chống Thấm Nước MTS-102

Chất liệu: nhựa, kim loại, dùng 3 trạng thái
OEM

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Nắp Nút Nhấn Chống Thấm Nước MTS-102

Nút Nhấn 6x6 Cao 18mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=18mm, 12VDC 50mA
OEM

380 đ/Cái

Hàng còn: 855 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 18mm 4Pin Xuyên Lỗ

Nắp Nút Nhấn 12x12 Cao 10mm Đầu Tròn

Size 12x12mm, H=10mm, 12VDC 50mA
OEM

350 đ/Cái

Hàng còn: 5146 Cái

Nắp Nút Nhấn 12x12 Cao 10mm Đầu Tròn

Nút Nhấn 12x12 Cao 7mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=7mm, 12VDC 0.1A
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 1191 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 7mm 4Pin SMD

Nút Nhấn 6x6 Cao 2.5m 4Pin SMD Đầu Đỏ

Size 6x6mm, H=2.5 mm, 12VDC 50mA
OEM

480 đ/Cái

Hàng còn: 256 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 2.5m 4Pin SMD Đầu Đỏ

Nút Nhấn 6x6 Cao 19mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=19mm, 12VDC 50mA
OEM

600 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6x6 Cao 19mm 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6 Cao 17mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=17mm, 12VDC 50mA
OEM

380 đ/Cái

Hàng còn: 989 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 17mm 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6 Cao 16mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=16mm, 12VDC 50mA
OEM

380 đ/Cái

Hàng còn: 990 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 16mm 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6 Cao 13.5mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=13.5mm, 12VDC 50mA
OEM

380 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6x6 Cao 13.5mm 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6 Cao 13mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=13mm, 12VDC 50mA
OEM

380 đ/Cái

Hàng còn: 393 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 13mm 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6 Cao 12.5mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=12.5mm, 12VDC 50mA
OEM

380 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6x6 Cao 12.5mm 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6 Cao 10mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=10mm, 12VDC 50mA
OEM

290 đ/Cái

Hàng còn: 2091 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 10mm 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6 Cao 8mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=8mm, 12VDC 50mA
OEM

290 đ/Cái

Hàng còn: 1835 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 8mm 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6 Cao 7mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=7mm, 12VDC 50mA
OEM

290 đ/Cái

Hàng còn: 2543 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 7mm 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6 Cao 4.3mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=4.3mm, 12VDC 50mA
OEM

290 đ/Cái

Hàng còn: 865 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 4.3mm 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12 Cao 13.0mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=13.0mm, 12VDC 0.1A
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 13.0mm 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12 Cao 12.0mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=12.0mm, 12VDC 0.1A
OEM

850 đ/Cái

Hàng còn: 995 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 12.0mm 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12 Cao 11.0mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=11.0mm, 12VDC 0.1A
OEM

750 đ/Cái

Hàng còn: 990 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 11.0mm 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12 Cao 10.0mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=10.0mm, 12VDC 0.1A
OEM

750 đ/Cái

Hàng còn: 1080 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 10.0mm 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12 Cao 9.0mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=9.0mm, 12VDC 0.1A
OEM

750 đ/Cái

Hàng còn: 980 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 9.0mm 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12 Cao 8.0mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=8.0mm, 12VDC 0.1A
OEM

700 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12 Cao 8.0mm 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12 Cao 7.3mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=7.3mm, 12VDC 0.1A
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 1890 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 7.3mm 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12 Cao 5.0mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=5.0mm, 12VDC 0.1A
OEM

650 đ/Cái

Hàng còn: 821 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 5.0mm 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12 Cao 4.3mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=4.3mm, 12VDC 0.1A
OEM

650 đ/Cái

Hàng còn: 976 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 4.3mm 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12 Cao 17.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=17.0mm, 12VDC 0.1A
OEM

950 đ/Cái

Hàng còn: 792 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 17.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12 Cao 13.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=13.0mm, 12VDC 0.1A
OEM

850 đ/Cái

Hàng còn: 829 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 13.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12 Cao 7.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=7.0mm, 12VDC 0.1A
OEM

750 đ/Cái

Hàng còn: 2681 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 7.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12 Cao 8.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=8.0mm, 12VDC 0.1A
OEM

750 đ/Cái

Hàng còn: 765 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 8.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12 Cao 6.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=6.0mm, 12VDC 0.1A
OEM

650 đ/Cái

Hàng còn: 1731 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 6.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12 Cao 5.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=5.0mm, 12VDC 0.1A
OEM

650 đ/Cái

Hàng còn: 909 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 5.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12 Cao 4.3mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=4.3mm, 12VDC 0.1A
OEM

650 đ/Cái

Hàng còn: 1878 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 4.3mm 4Pin Xuyên Lỗ
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký