Phone

(28)3896.8699-0972924961

Nút Nhấn Tactile (52)

List product List gallery

Nút Nhấn 6x6x10 2Pin Xuyên Lỗ

Size: 6x6mm, H=10mm, 12VDC 0.1A

450 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6x6x10 2Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x5.5 4Pin SMD Đầu Đỏ

Size 6x6mm, H=5.5 mm, 12VDC 50mA

850 đ/Cái

Còn: 959 Cái

Nút Nhấn 6x6x5.5 4Pin SMD Đầu Đỏ

Nút Nhấn 6.2x6.2x5.5 2Pin Xuyên Lỗ

Size: 6.2x6.2mm, H=5.5mm, 12VDC 0.1A

700 đ/Cái

Còn: 1922 Cái

Nút Nhấn 6.2x6.2x5.5 2Pin Xuyên Lỗ

Nắp Nút Nhấn 12x12 Vuông

Dung cho nút nhấn 12*12

350 đ/Cái

Còn: 2568 Cái

Nắp Nút Nhấn 12x12 Vuông

B3F-4055 Nút Nhấn 12x12x7.3 Omron

Size 12*12*7.3mm, 12VDC 500mA

1,500 đ/Cái

Còn: 1637 Cái

B3F-4055 Nút Nhấn 12x12x7.3 Omron

Nút Nhấn 12x12x12 Chống Nước

P/N: TS-1212WP-12, Size 12x12mm, H=12mm, 12VDC 0.1A

1,800 đ/Cái

Còn: 1165 Cái

Nút Nhấn 12x12x12 Chống Nước

Nút Nhấn Đôi 8.5x6 Mặt Dọc

P/N: TS-6601,Size 8.5x6mm, H=16mm, 12VDC 50mA

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Đôi 8.5x6 Mặt Dọc

Nút Nhấn 6x6x4.3 4Pin SMD

Size 6x6mm, H=4.3mm, 12VDC 50mA

550 đ/Cái

Còn: 13630 Cái

Nút Nhấn 6x6x4.3 4Pin SMD

Nút Nhấn 6x6x7.3 SMD

P/N: TSL-6601SF, Size 6x6mm, H=7.3mm, 12VDC 50mA

600 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6x6x7.3 SMD

Nút Nhấn 6x6x7.3 Xuyên Lỗ

P/N: TSL-6601F, Size 6x6mm, H=7.3mm, 12VDC 50mA

600 đ/Cái

Còn: 1875 Cái

Nút Nhấn 6x6x7.3 Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 4.5x4.5x8

P/N: TS-4501V-8, Size: 4.5x4.5mm, H=8mm, 50mA 12VDC

700 đ/Cái

Còn: 1975 Cái

Nút Nhấn 4.5x4.5x8

Nút Nhấn 6.2x6.2x5.5 4Pin SMD Đầu Xanh

Size 6.2x6.2mm, H=5.5 mm, 12VDC 50mA

1,900 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6.2x6.2x5.5 4Pin SMD Đầu Xanh

Nút Nhấn 4.5x4.5x5 3Pin Chỉnh Ngang

Size: 4.5x4.5mm, H=5mm, 50mA 12VDC

500 đ/Cái

Còn: 3730 Cái

Nút Nhấn 4.5x4.5x5 3Pin Chỉnh Ngang

Nút Nhấn 12x12x14 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=14mm, 12VDC 0.1A

1,500 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

Nút Nhấn 12x12x14 4Pin SMD

Nút Nhấn 3x6x5.0 2Pin SMD

Size: 6x3mm, H=5.0mm, 12VDC 0.1A

1,200 đ/Cái

Còn: 1793 Cái

Nút Nhấn 3x6x5.0 2Pin SMD

Nút Nhấn 6x3.8x5.0 2Pin SMD Đầu Xanh

Size 6.0x3.8mm, H=5.0 mm, 12VDC 50mA

1,900 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6x3.8x5.0 2Pin SMD Đầu Xanh

Nút Nhấn 3x6x5.0 2Pin Xuyên Lỗ

Size: 3x6mm, H=5mm, 12VDC 0.1A

590 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

Nút Nhấn 3x6x5.0 2Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x5 2Pin Xuyên Lỗ

Size: 6x6mm, H=5mm, 12VDC 0.1A

500 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6x6x5 2Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn D5X4 2Pin Tròn Xuyên Lỗ

D=5mm, H=4mm, trắng

600 đ/Cái

Còn: 40 Cái

Nút Nhấn D5X4 2Pin Tròn Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x5 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=5mm, 12VDC 50mA

500 đ/Cái

Còn: 4558 Cái

Nút Nhấn 6x6x5 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x5 4Pin Xuyên Lỗ Đầu Đỏ

Size 6x6mm, H=5mm, 12VDC 50mA

600 đ/Cái

Còn: 515 Cái

Nút Nhấn 6x6x5 4Pin Xuyên Lỗ Đầu Đỏ

Nút Nhấn 6x6x6 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=6mm, 12VDC 50mA

550 đ/Cái

Còn: 49 Cái

Nút Nhấn 6x6x6 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x7 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=7mm, 12VDC 50mA

600 đ/Cái

Còn: 99 Cái

Nút Nhấn 6x6x7 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x15 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=15mm, 12VDC 50mA

1,200 đ/Cái

Còn: 2358 Cái

Nút Nhấn 6x6x15 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x12 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=12mm, 12VDC 50mA

1,000 đ/Cái

Còn: 3542 Cái

Nút Nhấn 6x6x12 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x6 4Pin Xuyên Lỗ Chỉnh Ngang

Size 6x6mm, H=6mm, 12VDC 50mA

500 đ/Cái

Còn: 902 Cái

Nút Nhấn 6x6x6 4Pin Xuyên Lỗ Chỉnh Ngang

Nút Nhấn 3x6x5 4Pin Xuyên Lỗ Chỉnh Ngang

Size 3x6 mm, travel 5mm, 500mA

750 đ/Cái

Còn: 1430 Cái

Nút Nhấn 3x6x5 4Pin Xuyên Lỗ Chỉnh Ngang

Nút Nhấn 6x6x11 4Pin Xuyên Lỗ Chình Ngang

Size 6x6mm, H=11mm, 12VDC 50mA

1,000 đ/Cái

Còn: 2005 Cái

Nút Nhấn 6x6x11 4Pin Xuyên Lỗ Chình Ngang

Nút Nhấn 12x12x7 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=7mm, 12VDC 0.1A

750 đ/Cái

Còn: 3435 Cái

Nút Nhấn 12x12x7 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12x7.3 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=7.3mm, 12VDC 0.1A

900 đ/Cái

Còn: 2739 Cái

Nút Nhấn 12x12x7.3 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12x10 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=10mm, 12VDC 0.1A

800 đ/Cái

Còn: 1953 Cái

Nút Nhấn 12x12x10 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12x12 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=12mm, 12VDC 0.1A

900 đ/Cái

Còn: 1232 Cái

Nút Nhấn 12x12x12 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12x12 4Pin Xuyên Lỗ Nắp Trắng

Size: 12x12mm, H=12mm, 12VDC 0.1A

1,800 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12x12 4Pin Xuyên Lỗ Nắp Trắng

Nút Nhấn 12x12x18 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=18mm, 12VDC 0.1A

1,100 đ/Cái

Còn: 1204 Cái

Nút Nhấn 12x12x18 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 3.5x6x2.5 2Pin SMD Đầu Trắng

Size: 3.5x6mm, H=2.5mm, 12VDC 0.1A

700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 4782 Gói(2pcs)

Nút Nhấn 3.5x6x2.5 2Pin SMD Đầu Trắng

Nút Nhấn 3x4x2.5 2Pin SMD

Size: 3x4mm, H=2.5mm, 12VDC 0.1A

700 đ/Cái

Còn: 1933 Cái

Nút Nhấn 3x4x2.5 2Pin SMD

Nút Nhấn 3x6x3.5 4Pin SMD Chỉnh Ngang

Size: 3x6mm, H=3.5mm, 12VDC 0.1A

600 đ/Cái

Còn: 1960 Cái

Nút Nhấn 3x6x3.5 4Pin SMD Chỉnh Ngang

Nút Nhấn 3.5x6x5 2Pin SMD Đầu Trắng

Size: 3.5x6mm, H=5mm, 500mA, 12VDC

500 đ/Cái

Còn: 3142 Cái

Nút Nhấn 3.5x6x5 2Pin SMD Đầu Trắng

Nút Nhấn 3x6x2.5 2Pin SMD Đầu Đỏ

Size 6.0x3.6, H=2.5mm, 12VDC 50mA

700 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Nút Nhấn 3x6x2.5 2Pin SMD Đầu Đỏ

Nút Nhấn 6x6x5 2Pin SMD Chống Nước

Size: 6x6mm, H=5mm 16VDC 50mA

1,400 đ/Cái

Còn: 1234 Cái

Nút Nhấn 6x6x5 2Pin SMD Chống Nước
Thegioiic live support