Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Nút Nhấn Tactile (78)

List product List gallery

Nút Nhấn 12x12x7 4Pin

Size: 12x12mm, H=7mm, 12VDC 0.1A

700 đ/Cái

Hàng còn: 885 Cái

Nút Nhấn 12x12x7 4Pin

Nút Nhấn 6x6x2.5 4Pin SMD Đầu Đỏ

Size 6x6mm, H=2.5 mm, 12VDC 50mA

700 đ/Cái

Hàng còn: 716 Cái

Nút Nhấn 6x6x2.5 4Pin SMD Đầu Đỏ

Nút Nhấn 6x6x19 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=19mm, 12VDC 50mA

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6x6x19 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x17 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=17mm, 12VDC 50mA

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6x6x17 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x16 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=16mm, 12VDC 50mA

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6x6x16 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x13.5 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=13.5mm, 12VDC 50mA

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6x6x13.5 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x13 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=13mm, 12VDC 50mA

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 905 Cái

Nút Nhấn 6x6x13 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x12.5 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=12.5mm, 12VDC 50mA

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6x6x12.5 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x10 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=10mm, 12VDC 50mA

650 đ/Cái

Hàng còn: 630 Cái

Nút Nhấn 6x6x10 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x8 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=8mm, 12VDC 50mA

650 đ/Cái

Hàng còn: 800 Cái

Nút Nhấn 6x6x8 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x7 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=7mm, 12VDC 50mA

550 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Nút Nhấn 6x6x7 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x4.3 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=4.3mm, 12VDC 50mA

550 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Nút Nhấn 6x6x4.3 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12x13.0 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=13.0mm, 12VDC 0.1A

800 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12x13.0 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12x12.0 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=12.0mm, 12VDC 0.1A

800 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12x12.0 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12x11.0 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=11.0mm, 12VDC 0.1A

750 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12x11.0 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12x10.0 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=10.0mm, 12VDC 0.1A

750 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12x10.0 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12x9.0 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=9.0mm, 12VDC 0.1A

750 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12x9.0 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12x8.0 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=8.0mm, 12VDC 0.1A

700 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12x8.0 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12x7.3 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=7.3mm, 12VDC 0.1A

700 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12x7.3 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12x5.0 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=5.0mm, 12VDC 0.1A

650 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12x5.0 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12x4.3 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=4.3mm, 12VDC 0.1A

650 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12x4.3 4Pin SMD

Nút Nhấn 12x12x17.0 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=17.0mm, 12VDC 0.1A

950 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12x17.0 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12x13.0 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=13.0mm, 12VDC 0.1A

850 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12x13.0 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12x10.0 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=10.0mm, 12VDC 0.1A

750 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12x10.0 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12x8.0 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=8.0mm, 12VDC 0.1A

750 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12x8.0 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12x6.0 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=6.0mm, 12VDC 0.1A

650 đ/Cái

Hàng còn: 978 Cái

Nút Nhấn 12x12x6.0 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12x5.0 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=5.0mm, 12VDC 0.1A

650 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12x5.0 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 12x12x4.3 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=4.3mm, 12VDC 0.1A

650 đ/Cái

Hàng còn: 948 Cái

Nút Nhấn 12x12x4.3 4Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x10 2Pin Xuyên Lỗ

Size: 6x6mm, H=10mm, 12VDC 0.1A

450 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6x6x10 2Pin Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 6x6x5.5 4Pin SMD Đầu Đỏ

Size 6x6mm, H=5.5 mm, 12VDC 50mA

850 đ/Cái

Hàng còn: 886 Cái

Nút Nhấn 6x6x5.5 4Pin SMD Đầu Đỏ

Nút Nhấn 6.2x6.2x5.5 2Pin Xuyên Lỗ

Size: 6.2x6.2mm, H=5.5mm, 12VDC 0.1A

700 đ/Cái

Hàng còn: 1764 Cái

Nút Nhấn 6.2x6.2x5.5 2Pin Xuyên Lỗ

Nắp Nút Nhấn 12x12 Vuông

Dung cho nút nhấn 12*12

350 đ/Cái

Hàng còn: 1757 Cái

Nắp Nút Nhấn 12x12 Vuông

B3F-4055 Nút Nhấn 12x12x7.3 Omron

Size 12*12*7.3mm, 12VDC 500mA

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 361 Cái

B3F-4055 Nút Nhấn 12x12x7.3 Omron

Nút Nhấn 12x12x12 Chống Nước

P/N: TS-1212WP-12, Size 12x12mm, H=12mm, 12VDC 0.1A

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 155 Cái

Nút Nhấn 12x12x12 Chống Nước

Nút Nhấn Đôi 8.5x6 Mặt Dọc

P/N: TS-6601,Size 8.5x6mm, H=16mm, 12VDC 50mA

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn Đôi 8.5x6 Mặt Dọc

Nút Nhấn 6x6x4.3 4Pin SMD

Size 6x6mm, H=4.3mm, 12VDC 50mA

550 đ/Cái

Hàng còn: 12814 Cái

Nút Nhấn 6x6x4.3 4Pin SMD

Nút Nhấn 6x6x7.3 SMD

P/N: TSL-6601SF, Size 6x6mm, H=7.3mm, 12VDC 50mA

600 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6x6x7.3 SMD

Nút Nhấn 6x6x7.3 Xuyên Lỗ

P/N: TSL-6601F, Size 6x6mm, H=7.3mm, 12VDC 50mA

600 đ/Cái

Hàng còn: 1720 Cái

Nút Nhấn 6x6x7.3 Xuyên Lỗ

Nút Nhấn 4.5x4.5x8

P/N: TS-4501V-8, Size: 4.5x4.5mm, H=8mm, 50mA 12VDC

700 đ/Cái

Hàng còn: 1955 Cái

Nút Nhấn 4.5x4.5x8

Nút Nhấn 6.2x6.2x5.5 4Pin SMD Đầu Xanh

Size 6.2x6.2mm, H=5.5 mm, 12VDC 50mA

1,900 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6.2x6.2x5.5 4Pin SMD Đầu Xanh
Live support