Nhôm Tản Nhiệt (15)

List product List gallery

Nhôm Tản Nhiệt 14x14x6 Nhôm Trắng

P/N: HS-14146-W, size: (LxWxT) 14x14x6 mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Nhôm Tản Nhiệt 14x14x6 Nhôm Trắng

Nhôm Tản Nhiệt 7x7x3.5 Nhôm Trắng

P/N: HS-773.5-W, size: (LxWxT) 7x7x3.5 mm
OEM

600 đ/Cái

Hết hàng

Nhôm Tản Nhiệt 7x7x3.5 Nhôm Trắng

Nhôm Tản Nhiệt 14x14x7 Nhôm Đen

P/N: HS-14147-W, size: (LxWxT) 14x14x7 mm
OEM

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Nhôm Tản Nhiệt 14x14x7 Nhôm Đen

Nhôm Tản Nhiệt 9x9x5 Nhôm Trắng

P/N: HS-995-W, size: (LxWxT) 9x9x5 mm
OEM

700 đ/Cái

Hết hàng

Nhôm Tản Nhiệt 9x9x5 Nhôm Trắng

Nhôm Tản Nhiệt 40x40x11

P/N: HS-404011, size: (LxWxT) 40x40x11 mm
OEM

14,000 đ/Cái

Hết hàng

Nhôm Tản Nhiệt 40x40x11

Nhôm Tản Nhiệt 20x15x10 Trắng Hàn PCB

P/N: HS-201510-W, size: (LxWxT) 20x15x10 mm
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Nhôm Tản Nhiệt 20x15x10 Trắng Hàn PCB

Nhôm Tản Nhiệt 38x34x12 Đen Hàn PCB

P/N: HS-383412-B, size: (LxWxT) 38x34x12 mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 166 Cái

Nhôm Tản Nhiệt 38x34x12 Đen Hàn PCB

Nhôm Tản Nhiệt 19x15x10 Nhôm

P/N: HS-191510-B, size: (LxWxT) 19x15x10 mm
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 891 Cái

Nhôm Tản Nhiệt 19x15x10 Nhôm

Nhôm Tản Nhiệt 20x15x10 Đen Hàn PCB

Size: (LxWxT) 20x15x10 mm
OEM

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 432 Cái

Nhôm Tản Nhiệt 20x15x10 Đen Hàn PCB

Nhôm Tản Nhiệt 20x20x10 Dán CPU

P/N: HS-202010, size: (LxWxT) 20x20x10 mm
OEM

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 397 Cái

Nhôm Tản Nhiệt 20x20x10 Dán CPU

Nhôm Tản Nhiệt 28x28x15 Dán CPU

P/N: HS-282815, size: (LxWxT) 28x28x15 mm
OEM

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 261 Cái

Nhôm Tản Nhiệt 28x28x15 Dán CPU

Nhôm Tản Nhiệt 34x25x12 Đen Hàn PCB

P/N: HS-342512-B, size: (LxWxT) 34x25x12 mm
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 800 Cái

Nhôm Tản Nhiệt 34x25x12 Đen Hàn PCB

Nhôm Tản Nhiệt 25x24x16 Đen Hàn PCB

P/N: HS-252416-B, size: (LxWxT) 25x24x16 mm
OEM

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

Nhôm Tản Nhiệt 25x24x16 Đen Hàn PCB

Nhôm Tản Nhiệt 25x24x16 Trắng Hàn PCB

P/N: HS-252416-W, size: (LxWxT) 20x15x10 mm
OEM

2,800 đ/Cái

Hết hàng

Nhôm Tản Nhiệt 25x24x16 Trắng Hàn PCB

Nhôm Tản Nhiệt 20x15x10 Nhôm Trắng

P/N: HS-201510-W, size: (LxWxT) 20x15x10 mm
OEM

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 438 Cái

Nhôm Tản Nhiệt 20x15x10 Nhôm Trắng
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký