Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Nhôm Định Hình (7)

List product List gallery

AL-2020 Ke Góc Vuông Cho Nhôm Định Hình

Làm giá đỡ và cố định ốc vuông trên thanh nhôm

7,900 đ/Cái

Hết hàng

AL-2020 Ke Góc Vuông Cho Nhôm Định Hình

M5-2020 Ốc Vuông Cho Nhôm Định Hình

Đường kính 5mm, sử dụng cho nhôm định hình

1,900 đ/Cái

Hết hàng

M5-2020 Ốc Vuông Cho Nhôm Định Hình

AL-2020-250 Nhôm Định Hình

Kích thước 20x20mm, dài 250mm

24,000 đ/Thanh(25cm)

Hết hàng

AL-2020-250 Nhôm Định Hình

AL-2020-300 Nhôm Định Hình

Kích thước 20x20mm, dài 300mm

29,000 đ/Thanh(30cm)

Hết hàng

AL-2020-300 Nhôm Định Hình

AL-2020-350 Nhôm Định Hình

Kích thước 20x20mm, dài 350mm

34,000 đ/Thanh(35cm)

Hết hàng

AL-2020-350 Nhôm Định Hình

AL-2020-400 Nhôm Định Hình

Kích thước 20x20mm, dài 400mm

38,000 đ/Thanh(40cm)

Hết hàng

AL-2020-400 Nhôm Định Hình

AL-2020-600 Nhôm Định Hình

Kích thước 20x20mm, dài 600mm

58,000 đ/Thanh(60cm)

Hết hàng

AL-2020-600 Nhôm Định Hình
Live support