Nhíp Gắp Linh Kiện (18)

List product List gallery

Vetus ESD-10 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 110mm

Thép không gỉ

13,000 đ/Cây

Hết hàng

Vetus ESD-10 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 110mm

Vetus 2A-SA Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 120mm

Thép không gỉ

89,000 đ/Cây

Hàng còn: 17 Cây

Vetus 2A-SA Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 120mm

Bộ Nhíp 6 Cây Vetus ESD-6 Gắp Linh Kiện

6 cây nhíp, thép không gỉ

150,000 đ/Bộ(6pcs)

Hàng còn: 29 Bộ(6pcs)

Bộ Nhíp 6 Cây Vetus ESD-6 Gắp Linh Kiện

Gooi TS-13 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 118m

Thép không gỉ

19,000 đ/Cây

Hàng còn: 129 Cây

Gooi TS-13 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 118m

Gooi TS-12 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 133mm

Thép không gỉ

19,000 đ/Cây

Hàng còn: 166 Cây

Gooi TS-12 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 133mm

Nhíp Nhựa ABS 6A-SA Gắp Linh Kiện Dài 113mm

Nhựa ABS, đầu cong

6,000 đ/Cây

Hàng còn: 459 Cây

Nhíp Nhựa ABS 6A-SA Gắp Linh Kiện Dài 113mm

Vetus ST-11 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 140mm

Thép không gỉ

18,000 đ/Cây

Hàng còn: 61 Cây

Vetus ST-11 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 140mm

Vetus ST-12 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 133mm

Thép không gỉ

19,000 đ/Cây

Hàng còn: 218 Cây

Vetus ST-12 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 133mm

Vetus ST-13 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 118cm

Thép không gỉ

19,000 đ/Cây

Hàng còn: 250 Cây

Vetus ST-13 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 118cm

Vetus ST-14 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 108mm

Thép không gỉ

20,000 đ/Cây

Hàng còn: 69 Cây

Vetus ST-14 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 108mm

Vetus ST-15 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 115mm

Thép không gỉ

19,000 đ/Cây

Hàng còn: 33 Cây

Vetus ST-15 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 115mm

Vetus ST-17 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 115mm

Thép không gỉ, đầu cong

22,000 đ/Cây

Hàng còn: 169 Cây

Vetus ST-17 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 115mm

Vetus 6A-SA Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 113mm

Thép không gỉ

75,000 đ/Cây

Hàng còn: 5 Cây

Vetus 6A-SA Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 113mm

Gooi TS-11 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 140mm

Thép không gỉ

13,000 đ/Cây

Hàng còn: 67 Cây

Gooi TS-11 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 140mm

Gooi TS-15

Nhíp gắp linh kiện đầu cong

14,000 đ/Cây

Hàng còn: 135 Cây

Gooi TS-15

Nhíp Nhựa ABS TS-12 Gắp Linh Kiện Dài 133mm

Nhựa ABS, đầu thẳng

6,000 đ/Cây

Hàng còn: 491 Cây

Nhíp Nhựa ABS TS-12 Gắp Linh Kiện Dài 133mm

Kẹp Gắp IC Chân PLCC Chống Tĩnh Điện

Dụng cụ tháo IC với kiểu chân DIP

21,000 đ/Cây

Hàng còn: 55 Cây

Kẹp Gắp IC Chân PLCC Chống Tĩnh Điện

Kẹp Tháo IC Chân PLCC

Dụng cụ tháo IC với kiểu chân PLCC

25,000 đ/Cây

Hàng còn: 50 Cây

Kẹp Tháo IC Chân PLCC
Chat