Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
EE-SX671R Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS
0 đ/Cái
EE-SX671A Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM L-SLOT TYPE
37,000 đ/Cái
EE-SX671 Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM SLOT L-SHADE MNT
48,000 đ/Cái
EE-SX670P Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON PNP
42,000 đ/Cái
EE-SX670R Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS
36,000 đ/Cái
EE-SX670A Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM SLOT TYPE
40,000 đ/Cái
EE-SX670 Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM SLOT TYPE
40,000 đ/Cái
Tấm LED 5730 Trắng Ấm 12W 63MM
Nguồn: 36-38.4VDC, dùng LED driver 12x1W, đường kính: 63mm
30,500 đ/Tấm

Nguồn Xung Tổ Ong (45)

List product List gallery

S8FS-C15024J Nguồn Xung 24V6.5A 150W

Vào: 100-120VAC hoặc 200-240VAC, ra: 24VDC 6.5A 150W

540,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

S8FS-C15024J Nguồn Xung 24V6.5A 150W

Nguồn Xung 12V20A V2 250W

Input: 200-240VAC, Ra: 12V 20A, Công suất: 250W

195,000 đ/Cái

Còn: 20 Cái

Nguồn Xung 12V20A V2 250W

Nguồn Xung 12V20A V1 250W

Input: 200-240VAC, Ra: 12V 20A, Công suất: 250W

190,000 đ/Cái

Còn: 2 Cái

Nguồn Xung 12V20A V1 250W

Q-512512-60W Nguồn Xung Bốn Điện Áp

Vào: 110/220VAC, Ra: 5V5.5A 12V2A -5V0.5A -12V0.5A, Công suất: 60W

456,000 đ/Cái

Hết hàng

Q-512512-60W Nguồn Xung Bốn Điện Áp

Q-5122412-60W Nguồn Xung Bốn Điện Áp

Vào: 110/220VAC, Ra: 5V14A 12V1A 24V1A -12V0.5A, Công suất: 60W

456,000 đ/Cái

Hết hàng

Q-5122412-60W Nguồn Xung Bốn Điện Áp

T-51224-120W Nguồn Xung Ba Điện Áp

Vào: 110/220VAC, Ra: 5V8A 12V2.5A 24V2A, Công suất: 120W

668,000 đ/Cái

Hết hàng

T-51224-120W Nguồn Xung Ba Điện Áp

T-51212-30W Nguồn Xung Ba Điện Áp

Vào: 110/220VAC, Ra: 5V3A 12V1A -12V0.5A, Công suất: 30W

179,000 đ/Cái

Hết hàng

T-51212-30W Nguồn Xung Ba Điện Áp

T-51515-120W Nguồn Xung Ba Điện Áp

Vào: 110/220VAC, Ra: 5V10A 15V3.5A -15V1A, Công suất: 120W

674,000 đ/Cái

Hết hàng

T-51515-120W Nguồn Xung Ba Điện Áp

D-5V24V-35W Nguồn Xung Đôi

Vào: 110/220VAC, Ra: 5V2.2A 24V1A, Công suất: 35W

323,000 đ/Cái

Hết hàng

D-5V24V-35W Nguồn Xung Đôi

D-5V12V-50W Nguồn Xung Đôi

Vào: 110/220VAC, Ra: 5V6A 12V2A, Công suất: 50W

368,000 đ/Cái

Hết hàng

D-5V12V-50W Nguồn Xung Đôi

D-5V12V-120W Nguồn Xung Đôi

Vào: 110/220VAC, Ra: 5V12A 12V5A, Công suất: 120W

656,000 đ/Cái

Hết hàng

D-5V12V-120W Nguồn Xung Đôi

D-5V24V-50W Nguồn Xung Đôi

Vào: 110/220VAC, Ra: 5V6A 24V1A, Công suất: 50W

368,000 đ/Cái

Hết hàng

D-5V24V-50W Nguồn Xung Đôi

D-5V24V-120W Nguồn Xung Đôi

Vào: 110/220VAC, Ra: 5V6A 24V4A, Công suất: 120W

656,000 đ/Cái

Hết hàng

D-5V24V-120W Nguồn Xung Đôi

D-5V12V-300W Nguồn Xung Đôi

Vào: 110/220VAC, Ra: 5V25A 12V15.5A, Công suất: 300W

827,000 đ/Cái

Hết hàng

D-5V12V-300W Nguồn Xung Đôi

D-5V24V-60W Nguồn Xung Đôi

Vào: 110/220VAC, Ra: 5V3A 24V1.8A, Công suất: 60W

388,000 đ/Cái

Hết hàng

D-5V24V-60W Nguồn Xung Đôi

D-5V24V-250W Nguồn Xung Đôi

Vào: 110/220VAC, Ra: 5V20A 24V6A, Công suất: 250W

763,000 đ/Cái

Hết hàng

D-5V24V-250W Nguồn Xung Đôi

D-5V12V-30W Nguồn Xung Đôi

Vào: 110/220VAC, Ra: 5V4A 12V1A, Công suất: 30W

317,000 đ/Cái

Hết hàng

D-5V12V-30W Nguồn Xung Đôi

D-5V12V-60W Nguồn Xung Đôi

Vào: 110/220VAC, Ra: 5V4A 12V3A, Công suất: 60W

315,000 đ/Cái

Hết hàng

D-5V12V-60W Nguồn Xung Đôi

Nguồn Xung 5V2A 10W

Input 220VAC, 10W, Output: 5VDC 2A

69,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Xung 5V2A 10W

Nguồn Xung 5V4A 20W

Input 220VAC, 20W, Output: 5VDC 4A

74,000 đ/Cái

Còn: 1 Cái

Nguồn Xung 5V4A 20W

Nguồn Xung 5V5A 25W

Input 220VAC, 25W, Output: 5VDC 5A

92,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Xung 5V5A 25W

Nguồn Xung 5V6A 30W

Input 110-220VAC, 30W, Output: 5VDC 6A

100,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Xung 5V6A 30W

Nguồn Xung 5V20A 100W

Input 220VAC, 100W, Output: 5VDC, 20A

159,000 đ/Cái

Còn: 9 Cái

Nguồn Xung 5V20A 100W

Nguồn Xung 5V10A 50W

Input 220VAC, 50W, Output: 5VDC 10A

139,000 đ/Cái

Còn: 2 Cái

Nguồn Xung 5V10A 50W

Nguồn Xung 5V30A 150W

Input 220VAC, 150W, Output: 5VDC, 30A

179,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Xung 5V30A 150W

Nguồn Xung 5V40A 200W

Input 220VAC, 200W, Output: 5VDC, 40A

195,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Xung 5V40A 200W

Nguồn Xung 5V60A 300W

Input 220VAC, 300W, Output: 5VDC, 60A

215,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Xung 5V60A 300W

Nguồn Xung 5V70A 350W

Input 220VAC, 350W, Output: 5VDC 70A

245,000 đ/Cái

Còn: 26 Cái

Nguồn Xung 5V70A 350W

Nguồn Xung 12V1A 12W

Input 220VAC, 12W, Output: 12VDC, 1A

62,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Xung 12V1A 12W

Nguồn Xung 12V2A 24W

Input 220VAC, 60W, Output: 12VDC, 2A

74,000 đ/Cái

Còn: 32 Cái

Nguồn Xung 12V2A 24W

Nguồn Xung 12V5A 60W

Input 220VAC, 60W, Output: 12VDC, 5A

79,000 đ/Cái

Còn: 13 Cái

Nguồn Xung 12V5A 60W

Nguồn Xung 12V10A 120W

Input 220VAC, 120W, Output: 12VDC, 10A

110,000 đ/Cái

Còn: 4 Cái

Nguồn Xung 12V10A 120W

Nguồn Xung 12V15A 180W

Input: 220VAC, Output: 12VDC 15A, 180W

175,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Xung 12V15A 180W

Nguồn Xung 12V20A 240W

Input 220VAC, 240W, Output 12VDC 20A

195,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Xung 12V20A 240W

Nguồn Xung 12V30A 360W

Input 220VAC, 360W, Output 12VDC 30A

210,000 đ/Cái

Còn: 4 Cái

Nguồn Xung 12V30A 360W

Nguồn Xung 12V40A 480W

Input 220VAC, 480W, Output 12VDC 40A

295,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

Nguồn Xung 12V40A 480W

Nguồn Xung 12V50A 600W

Input 220VAC, 600W, Output 12VDC 50A

425,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Xung 12V50A 600W

Nguồn Xung 24V1A 25W

Input 220VAC, 25W, Output 24VDC 1A

83,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

Nguồn Xung 24V1A 25W

Nguồn Xung 24V2A 50W

Input 220VAC, 50W, Output 24VDC 2A

94,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Xung 24V2A 50W

Nguồn Xung 24V5A 120W

Input 220VAC, 120W, Output 24VDC 5A

145,000 đ/Cái

Còn: 8 Cái

Nguồn Xung 24V5A 120W
Thegioiic live support