Ngăn Kéo Lắp Ghép Đựng Linh Kiện (10)

List product List gallery
B0 B1 B2

Hộp Đựng Linh Kiện B1 3 Ngăn 180x110x55

Size: Dài 180mm, rộng 110mm, cao 55mm, có thể lắp ghép

38,000 đ/Hộp

Hàng còn: 22 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện B1 3 Ngăn 180x110x55

Hộp Đựng Linh Kiện 6 Ngăn B2 240x130x78

Size: Dài 240mm, rộng 130mm, cao 78mm, có thể lắp ghép

59,000 đ/Hộp

Hàng còn: 100 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 6 Ngăn B2 240x130x78

Hộp Đựng Linh Kiện 5 Ngăn B2 205x135x78

Size: Dài 205mm, rộng 135mm, cao 78mm, có thể lắp ghép

59,000 đ/Hộp

Hàng còn: 65 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 5 Ngăn B2 205x135x78

Hộp Đựng Linh Kiện 4 Ngăn B2 185x110x60

Size: Dài 185mm, rộng 110mm, cao 60mm, có thể lắp ghép

41,000 đ/Hộp

Hàng còn: 130 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 4 Ngăn B2 185x110x60

Hộp Đựng Linh Kiện 6 Ngăn B2 220x108x55

Size: Dài 220mm, rộng 108mm, cao 55mm, có thể lắp ghép

47,000 đ/Hộp

Hàng còn: 43 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 6 Ngăn B2 220x108x55

Hộp Đựng Linh Kiện 4 Ngăn B2 180x95x50

Size: Dài 180mm, rộng 95mm, cao 50mm, có thể lắp ghép

41,000 đ/Hộp

Hàng còn: 100 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 4 Ngăn B2 180x95x50

Hộp Đựng Linh Kiện 8 Ngăn B2 320x160x85

Size: Dài 320mm, rộng 160mm, cao 85mm, có thể lắp ghép

120,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Đựng Linh Kiện 8 Ngăn B2 320x160x85

Hộp Đựng Linh Kiện 4 Ngăn B2 290x180x110

Size: Dài 290mm, rộng 180mm, cao 110mm, có thể lắp ghép

120,000 đ/Hộp

Hàng còn: 58 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 4 Ngăn B2 290x180x110

Hộp Đựng Linh Kiện B1 1 Ngăn 140x85x40

Size: Dài 140mm, rộng 90mm, cao 40mm, có thể lắp ghép

25,000 đ/Hộp

Hàng còn: 29 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện B1 1 Ngăn 140x85x40

Hộp 6 Ngăn Đa Năng B0

Hộp đựng linh kiện lắp ghép, 180x165x155mm, Màu xanh lá

130,000 đ/Hộp

Hàng còn: 19 Hộp

Hộp 6 Ngăn Đa Năng B0
Chat