Multiplexer Switches (1)

List product List gallery

CD74HC4067 Multiplexer Switch Module

Điều Khiển: S0-S3, 16 kênh, Tín hiệu vào: C0-C15, Tín Hiệu Ra: DIG

15,000 đ/Cái

Hết hàng

CD74HC4067 Multiplexer Switch Module
Chat