Mũi Phay (14)

List product List gallery

NJ3.2002 Mũi Phay Tam Giác

Tip 0.2mm, Dài 33mm, Đường Kính 3.175mm, Góc 20 Độ

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

NJ3.2002 Mũi Phay Tam Giác

NJ3.1002 Mũi Phay Tam Giác

Tip 0.2mm, Dài 33mm, Đường Kính 3.175mm, Góc 10 Độ

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

NJ3.1002 Mũi Phay Tam Giác

NJ3.2003 Mũi Phay Tam Giác

Tip 0.3mm, Dài 33mm, Đường Kính 3.175mm, Góc 20 Độ

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

NJ3.2003 Mũi Phay Tam Giác

NJ3.1502 Mũi Phay Tam Giác

Tip 0.2mm, Dài 33mm, Đường Kính 3.175mm, Góc 15 Độ

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

NJ3.1502 Mũi Phay Tam Giác

NJ3.3001 Mũi Phay Tam Giác

Tip 0.1mm, Dài 33mm, Đường Kính 3.175mm, Góc 30 Độ

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

NJ3.3001 Mũi Phay Tam Giác

NJ3.2001 Mũi Phay Tam Giác

Tip 0.2mm, Dài 33mm, Đường Kính 3.175mm, Góc 20 Độ

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

NJ3.2001 Mũi Phay Tam Giác

NJ3.1001 Mũi Phay Tam Giác

Tip 0.1mm, Dài 33mm, Đường Kính 3.175mm, Góc 10 Độ

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

NJ3.1001 Mũi Phay Tam Giác

Mũi Phay Mạch 1.2-3.175 Dài 38mm

Tip=1.2mm, D=3.175mm, L=38mm

16,500 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

Mũi Phay Mạch 1.2-3.175 Dài 38mm

Mũi Phay Mạch 1.0-3.175 Dài 38mm

Tip=1.0mm, D=3.175mm, L=38mm

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Mũi Phay Mạch 1.0-3.175 Dài 38mm

Mũi Phay Mạch 0.9-3.175 Dài 38mm

Tip=0.9mm, D=3.175mm, L=38mm

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

Mũi Phay Mạch 0.9-3.175 Dài 38mm

Mũi Phay Mạch 0.8-3.175 Dài 38mm

Tip=0.8mm, D=3.175mm, L=38mm

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

Mũi Phay Mạch 0.8-3.175 Dài 38mm

Mũi Phay Mạch 0.7-3.175 Dài 38mm

Tip=0.7mm, D=3.175mm, L=38mm

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

Mũi Phay Mạch 0.7-3.175 Dài 38mm

Mũi Phay Mạch 0.6-3.175 Dài 38mm

Tip=0.6mm, D=3.175mm, L=38mm

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Mũi Phay Mạch 0.6-3.175 Dài 38mm

Mũi Phay Mạch 0.5-3.175 Dài 38mm

Tip=0.5mm, D=3.175mm, L=38mm

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

Mũi Phay Mạch 0.5-3.175 Dài 38mm
Chat