Mũi Khoan (11)

List product List gallery

Ốc Giữ Mũi Khoan M7M8

Ốc giữ mũi khoan lỗ vặn D=7mm hoặc D=8mm
OEM

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 95 Cái

Ốc Giữ Mũi Khoan M7M8

2130-M5-DT Bộ Mũi Khoan Mạch

Bộ 10 mũi khoan mạch từ 2.1-3.0mm
OEM

145,000 đ/Bộ

Hết hàng

2130-M5-DT Bộ Mũi Khoan Mạch

0312-M5-DT Bộ Mũi Khoan Mạch

Bộ 10 mũi khoan mạch từ 0.3-1.2mm
OEM

79,000 đ/Bộ

Hết hàng

0312-M5-DT Bộ Mũi Khoan Mạch

Mũi Khoan Mạch PCB 0.6mm Dài 23mm

D=0.6mm, L=22mm
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Mũi Khoan Mạch PCB 0.6mm Dài 23mm

Mũi Khoan Mạch PCB 0.8mm Dài 30mm

D=0.8mm, L=30mm
OEM

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

Mũi Khoan Mạch PCB 0.8mm Dài 30mm

Mũi Khoan Mạch PCB 1.0mm Dài 34mm

D=1.0mm, L=34mm
OEM

1,800 đ/Cái

Hết hàng

Mũi Khoan Mạch PCB 1.0mm Dài 34mm

Mũi Khoan Mạch PCB 1.2mm Dài 37mm

D=1.2mm, L=37mm
OEM

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

Mũi Khoan Mạch PCB 1.2mm Dài 37mm

Mũi Khoan Mạch PCB 1.5mm Dài 40mm

D=1.5mm, L=40mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

Mũi Khoan Mạch PCB 1.5mm Dài 40mm

Mũi Khoan Mạch PCB 1.8mm Dài 50mm

D=1.8mm, L=50mm
OEM

2,200 đ/Cái

Hết hàng

Mũi Khoan Mạch PCB 1.8mm Dài 50mm

Mũi Khoan Mạch PCB 2.0mm Dài 50mm

D=2.0mm, L=50mm
OEM

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Mũi Khoan Mạch PCB 2.0mm Dài 50mm

1120-M5-DT Bộ Mũi Khoan Mạch

Bộ 10 mũi khoan mạch từ 1.1-2.00mm
OEM

145,000 đ/Bộ

Hàng còn: 4 Bộ

1120-M5-DT Bộ Mũi Khoan Mạch
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký