Module Relay Công Nghiệp PLC (32)

List product List gallery

Module Relay G2R-2-E 12 Kênh 24VDC

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-2-E, 16A 250VAC 2NO-2NC
OEM

790,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-2-E 12 Kênh 24VDC

Module Relay G2R-2-E 10 Kênh 24VDC

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-2-E, 16A 250VAC 2NO-2NC
OEM

670,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-2-E 10 Kênh 24VDC

Module Relay G2R-2-E 8 Kênh 24VDC

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-2-E, 16A 250VAC 2NO-2NC
OEM

560,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-2-E 8 Kênh 24VDC

Module Relay G2R-2-E 6 Kênh 24VDC

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-2-E, 16A 250VAC 2NO-2NC
OEM

420,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-2-E 6 Kênh 24VDC

Module Relay G2R-2-E 4 Kênh 24VDC

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-2-E, 16A 250VAC 2NO-2NC
OEM

320,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-2-E 4 Kênh 24VDC

Module Relay G2R-2-E 2 Kênh 24VDC

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-2-E, 16A 250VAC 2NO-2NC
OEM

240,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-2-E 2 Kênh 24VDC

Module Relay G2R-2-E 12 Kênh 12VDC

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-2-E, 16A 250VAC 2NO-2NC
OEM

790,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-2-E 12 Kênh 12VDC

Module Relay G2R-2-E 10 Kênh 12VDC

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-2-E, 16A 250VAC 2NO-2NC
OEM

670,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-2-E 10 Kênh 12VDC

Module Relay G2R-2-E 8 Kênh 12VDC

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-2-E, 16A 250VAC 2NO-2NC
OEM

560,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-2-E 8 Kênh 12VDC

Module Relay G2R-2-E 6 Kênh 12VDC

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-2-E, 16A 250VAC 2NO-2NC
OEM

420,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-2-E 6 Kênh 12VDC

Module Relay G2R-2-E 4 Kênh 12VDC

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-2-E, 16A 250VAC 2NO-2NC
OEM

320,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-2-E 4 Kênh 12VDC

Module Relay G2R-2-E 2 Kênh 12VDC

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-2-E, 16A 250VAC 2NO-2NC
OEM

240,000 đ/Bộ

Hết hàng

Module Relay G2R-2-E 2 Kênh 12VDC

Mạch Khuếch Đại Tín Hiệu PLC 8 Relay 24V Gắn Ray

Điện áp điều khiển: 24VDC, điện áp đầu ra: 24VDC, tần số: 200Hz
OEM

364,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Khuếch Đại Tín Hiệu PLC 8 Relay 24V Gắn Ray

Mạch Khuếch Đại Tín Hiệu PLC 8 Kênh 6A Gắn Ray

Điện áp điều khiển: 24VDC, điện áp đầu ra: 24VDC, tần số: 200Hz
OEM

223,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Khuếch Đại Tín Hiệu PLC 8 Kênh 6A Gắn Ray

Module Relay G2R-1-E 24 Kênh 24V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

1,260,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 24 Kênh 24V

Module Relay G2R-1-E 20 Kênh 24V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

1,050,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 20 Kênh 24V

Module Relay G2R-1-E 16 Kênh 24V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

840,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 16 Kênh 24V

Module Relay G2R-1-E 12 Kênh 24V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

630,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 12 Kênh 24V

Module Relay G2R-1-E 10 Kênh 24V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

525,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 10 Kênh 24V

Module Relay G2R-1-E 8 Kênh 24V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

420,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 8 Kênh 24V

Module Relay G2R-1-E 6 Kênh 24V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

315,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 6 Kênh 24V

Module Relay G2R-1-E 4 Kênh 24V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

210,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 4 Kênh 24V

Module Relay G2R-1-E 24 Kênh 12V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

1,260,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 24 Kênh 12V

Module Relay G2R-1-E 20 Kênh 12V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

1,050,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 20 Kênh 12V

Module Relay G2R-1-E 2 Kênh 24V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

132,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 2 Kênh 24V

Module Relay G2R-1-E 16 Kênh 12V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

840,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 16 Kênh 12V

Module Relay G2R-1-E 12 Kênh 12V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

630,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 12 Kênh 12V

Module Relay G2R-1-E 10 Kênh 12V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

525,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 10 Kênh 12V

Module Relay G2R-1-E 8 Kênh 12V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

420,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 8 Kênh 12V

Module Relay G2R-1-E 6 Kênh 12V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

310,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 6 Kênh 12V

Module Relay G2R-1-E 4 Kênh 12V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

210,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 4 Kênh 12V

Module Relay G2R-1-E 2 Kênh 12V

Tương thích PNP NPN, Omron G2R-1-E, 16A 250VAC 16A 30VDC
OEM

155,000 đ/Cái

Hết hàng

Module Relay G2R-1-E 2 Kênh 12V
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký