Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
EE-SX672A Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM T-SLOT TYPE
0 đ/Cái
EE-SX672 Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM SLOTTYPE T-SHAPE
40,000 đ/Cái
EE-SX671P Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS
60,000 đ/Cái
EE-SX671R Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS
60,000 đ/Cái
EE-SX671A Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM L-SLOT TYPE
37,000 đ/Cái
EE-SX671 Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM SLOT L-SHADE MNT
48,000 đ/Cái
EE-SX670P Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON PNP
42,000 đ/Cái
EE-SX670R Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS
36,000 đ/Cái

Microphone (3)

List product List gallery

Microphone 6X2.2MM

6*2.2MM with high sensitivity microphone

5,000 đ/Cái

Còn: 421 Cái

Microphone 6X2.2MM

Microphone 6X5

6*5mm with high sensitivity microphone

5,000 đ/Cái

Còn: 991 Cái

Microphone 6X5

Microphone 9X7

9*7mm with high sensitivity microphone

7,000 đ/Cái

Còn: 305 Cái

Microphone 9X7
Thegioiic live support