Microphone (3)

List product List gallery

Microphone 6x2.2mm

Size: 6x2.2mm, độ nhạy cao

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 412 Cái

Microphone 6x2.2mm

Microphone 6x5mm

Size: 6x5mm, độ nhạy cao

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 959 Cái

Microphone 6x5mm

Microphone 9x7mm

Size: 9x7mm, độ nhạy cao

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 250 Cái

Microphone 9x7mm
Chat