Microphone (3)

List product List gallery

Microphone 6x2.2mm

Size: 6x2.2mm, độ nhạy cao

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 288 Cái

Microphone 6x2.2mm

Microphone 6x5mm

Size: 6x5mm, độ nhạy cao

1,100 đ/Cái

Hàng còn: 946 Cái

Microphone 6x5mm

Microphone 9.7mm

Size: 9.7x6.7mm, độ nhạy cao

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 170 Cái

Microphone 9.7mm
Chat