Máy Tạo Xung, Sóng (17)

List product List gallery

Máy Tạo Sóng 60Mhz VICTOR VC2006

60Mhz, 266MSA/s 14Bit, màn hình 2.4inch
Victor

12,186,000 đ/Máy

Hết hàng

Máy Tạo Sóng 60Mhz VICTOR VC2006

Máy Tạo Sóng 40Mhz VICTOR VC2004

40Mhz, 160MSA/s 14Bit, màn hình 2.4inch
Victor

10,685,000 đ/Máy

Hết hàng

Máy Tạo Sóng 40Mhz VICTOR VC2004

Máy Tạo Sóng 25Mhz VICTOR VC2003

25Mhz, 266MSA/s 14Bit, màn hình 2.4inch
Victor

9,274,000 đ/Máy

Hết hàng

Máy Tạo Sóng 25Mhz VICTOR VC2003

Máy Tạo Sóng 60Mhz VICTOR VC2060H

60Mhz, 266MSA/s 14Bit, màn hình 2.4inch
Victor

4,413,000 đ/Máy

Hết hàng

Máy Tạo Sóng 60Mhz VICTOR VC2060H

Máy Tạo Sóng 40Mhz VICTOR VC2040H

40Mhz, 266MSA/s 14Bit, màn hình 2.4inch
Victor

3,517,000 đ/Máy

Hết hàng

Máy Tạo Sóng 40Mhz VICTOR VC2040H

Máy Tạo Sóng 15Mhz VICTOR VC2015H

15Mhz, 160MSA/s 14Bit, màn hình 2.4inch
Victor

2,005,000 đ/Máy

Hết hàng

Máy Tạo Sóng 15Mhz VICTOR VC2015H

Máy Tạo Sóng 60Mhz JDS JDS6600-60M

60Mhz, 200MSA/s 12Bit, màn hình 2.4inch
OEM

4,973,000 đ/Máy

Hết hàng

Máy Tạo Sóng 60Mhz JDS JDS6600-60M

Máy Tạo Sóng 50Mhz JDS JDS6600-50M

50Mhz, 200MSA/s 12Bit, màn hình 2.4inch
OEM

4,773,000 đ/Máy

Hết hàng

Máy Tạo Sóng 50Mhz JDS JDS6600-50M

Máy Tạo Sóng 40Mhz JDS JDS6600-40M

40Mhz, 200MSA/s 12Bit, màn hình 2.4inch
OEM

3,853,000 đ/Máy

Hết hàng

Máy Tạo Sóng 40Mhz JDS JDS6600-40M

Máy Tạo Sóng 25Mhz JDS JDS6600-25M

25Mhz, 200MSA/s 12Bit, màn hình 2.4inch
OEM

3,517,000 đ/Cái

Hết hàng

Máy Tạo Sóng 25Mhz JDS JDS6600-25M

Máy Tạo Sóng 15Mhz JDS JDS6600-15M

15Mhz, 200MSA/s 12Bit, màn hình 2.4inch
OEM

2,733,000 đ/Máy

Hết hàng

Máy Tạo Sóng 15Mhz JDS JDS6600-15M

Máy Tạo Sóng 60Mhz UNIT UTG2062A

60Mhz, 250MS/s 14Bit, màn hình 4.3inch
Uni-T

25,900,000 đ/Máy

Hết hàng

Máy Tạo Sóng 60Mhz UNIT UTG2062A

Máy Tạo Sóng 25Mhz UNIT UTG2025A

25Mhz, 200MS/s 14Bit, màn hình 4.3inch
Uni-T

17,265,000 đ/Máy

Hết hàng

Máy Tạo Sóng 25Mhz UNIT UTG2025A

Máy Tạo Sóng 10Mhz UNIT UTG1010A

10Mhz, 125MSa/s 14Bit, màn hình 4.3inch
Uni-T

11,379,000 đ/Máy

Hết hàng

Máy Tạo Sóng 10Mhz UNIT UTG1010A

Máy Tạo Sóng 5Mhz UNIT UTG1005A

5Mhz, 125MSa/s 14Bit, màn hình 4.3inch
Uni-T

10,259,000 đ/Máy

Hết hàng

Máy Tạo Sóng 5Mhz UNIT UTG1005A

Máy Tạo Sóng 5Mhz UNIT UTG9005-II

Điện áp: 100-240VAC, 2Mhz, 1μHz ~ 5MHz
Uni-T

7,599,000 đ/Máy

Hết hàng

Máy Tạo Sóng 5Mhz UNIT UTG9005-II

Máy Tạo Sóng 2Mhz UNIT UTG9002-II

Điện áp: 100-240VAC, 2Mhz, 1μHz ~ 2MHz / 5MHz
Uni-T

6,776,000 đ/Máy

Hết hàng

Máy Tạo Sóng 2Mhz UNIT UTG9002-II
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký