Mạch Thẻ Nhớ SD, MicroSD (2)

List product List gallery

Mạch Đọc Thẻ Nhớ MicroSD Giao Tiếp SPI

Hỗ trợ đọc thẻ nhớ MicroSD, giao tiếp SPI

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

Mạch Đọc Thẻ Nhớ MicroSD Giao Tiếp SPI

Mạch Ghi Đọc Thẻ SD Giao Tiếp SPI

Giao tiếp SPI, nguồn 3.3~5VDC, Push-Push, hỗ trợ ARM MCU

11,900 đ/Cái

Hàng còn: 95 Cái

Mạch Ghi Đọc Thẻ SD Giao Tiếp SPI
Chat