Mạch Phát Nhạc Đồ Chơi (4)

List product List gallery

KA2284 Module Nháy Theo Nhạc Và Hiển Thị Mức Pin

Điện áp: 3.5~12 VDC, IC KA2284, size: 29 x 21 mm

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 52 Cái

KA2284 Module Nháy Theo Nhạc Và Hiển Thị Mức Pin

Mạch Phát Nhạc C004

Điện áp: 3-4.5VDC, phát nhạc đồ chơi 12 tones

6,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Phát Nhạc C004

Mạch phát nhạc C003

Điện áp: 3-4.5V, phát nhạc đồ chơi

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch phát nhạc C003

Mạch Phát Nhạc C002

Điện áp: 2.3-3.6VDC, phát nhạc cứu hỏa, cảnh sát, cứu thương

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 126 Cái

Mạch Phát Nhạc C002
Chat