Mạch Opto Cách Ly (2)

List product List gallery

TLP281 Mạch Opto Cách Ly 4 Kênh

Tín hiệu điện áp điều khiển: 3 -5V, điện áp ra: 9V-24VDC, 4 kênh

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

TLP281 Mạch Opto Cách Ly 4 Kênh

PC817 Mạch Opto Cách Ly 4 Kênh

Tín hiệu điện áp điều khiển: 3.6-24V, điện áp ra: 3.6-30V

41,000 đ/Cái

Hàng còn: 83 Cái

PC817 Mạch Opto Cách Ly 4 Kênh
Chat