Mạch Opto Cách Ly (3)

List product List gallery

PC817 Mạch Opto Cách Ly 2 Kênh

Tín hiệu điện áp điều khiển: 3.6-24V, điện áp ra: 3.6-30V
OEM

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

PC817 Mạch Opto Cách Ly 2 Kênh

TLP281 Mạch Opto Cách Ly 4 Kênh

Tín hiệu điện áp điều khiển: 3 -5V, điện áp ra: 9V-24VDC, 4 kênh
OEM

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

TLP281 Mạch Opto Cách Ly 4 Kênh

PC817 Mạch Opto Cách Ly 4 Kênh

Tín hiệu điện áp điều khiển: 3.6-24V, điện áp ra: 3.6-30V
OEM

41,000 đ/Cái

Hàng còn: 70 Cái

PC817 Mạch Opto Cách Ly 4 Kênh
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký