Mạch LED (25)

List product List gallery

KY-009 Mạch LED RGB SMD

Nguồn: 5VDC, Cathode chung, for Arduino

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 199 Cái

KY-009 Mạch LED RGB SMD

Module LED Siêu Sáng 5730

Nguồn MicroUSB: 5VDC, led 5730 sáng trắng, dòng: 430mA~470mA.

13,000 đ/Cái

Hết hàng

Module LED Siêu Sáng 5730

KY-016 Mạch LED GRB

Nguồn: 5VDC, Cathode chung, for Arduino

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

KY-016 Mạch LED GRB

Mạch Hiển Thị NEOPixel WS2812 5050 RGB 8 LED Thẳng

Nguồn: 5VDC, IC chính: WS2812 5050, 8 LED GRB

21,000 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

Mạch Hiển Thị NEOPixel WS2812 5050 RGB 8 LED Thẳng

Module 8 Led RGB V2

Nguồn : 5VDC, 8 led RGB

53,000 đ/Cái

Hết hàng

Module 8 Led RGB V2

Mạch FLORA LED Wearable Electronic V3

Mạch led có thể đeo, đường kính: 44mm

348,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch FLORA LED Wearable Electronic V3

Module LED Trái Tim 32 LED

Nguồn: 4.5-5VDC, chip 89C52

60,000 đ/Cái

Hết hàng

Module LED Trái Tim 32 LED

Mạch Hiển Thị NEOPixel WS2812 5050 RGB 1 LED

Nguồn: 5VDC, IC chính: WS2812 5050, 1 LED GRB

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

Mạch Hiển Thị NEOPixel WS2812 5050 RGB 1 LED

Mạch Hiển Thị NEOPixel WS2812 5050 RGB 4 LED

Nguồn: 5VDC, IC chính: WS2812 5050, 4 LED GRB

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Mạch Hiển Thị NEOPixel WS2812 5050 RGB 4 LED

Mạch Hiển Thị NEOPixel WS2812 5050 RGB 24 LED

Nguồn: 5VDC, IC chính: WS2812 5050, 24 LED GRB

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

Mạch Hiển Thị NEOPixel WS2812 5050 RGB 24 LED

Mạch Hiển Thị NEOPixel WS2812 5050 RGB 12 LED

Nguồn: 5VDC, IC chính: WS2812 5050, 12 LED GRB

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 89 Cái

Mạch Hiển Thị NEOPixel WS2812 5050 RGB 12 LED

Mạch Đèn Giao Thông

Nguồn: 5VDC, LED 5mm, for Arduino, 51

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 188 Cái

Mạch Đèn Giao Thông

Mạch Hiển Thị NEOPixel WS2812 5050 RGB 16 LED

Nguồn: 5VDC, IC chính: WS2812 5050, 16 LED GRB

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

Mạch Hiển Thị NEOPixel WS2812 5050 RGB 16 LED

Mạch Hiển Thị NEOPixel WS2812 5050 RGB 8 LED

Nguồn: 5VDC, IC chính: WS2812 5050, 8 LED GRB

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 81 Cái

Mạch Hiển Thị NEOPixel WS2812 5050 RGB 8 LED

Mạch LED GRB 5050

Nguồn: 5VDC, sử dụng LED GRB 5050 cathode chung

5,500 đ/Cái

Hết hàng

Mạch LED GRB 5050

Module 8 Số LED 7 Đoạn 0.36inch MAX7219

Nguồn: 5VDC, dòng: 100mA(max)

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 93 Cái

Module 8 Số LED 7 Đoạn 0.36inch MAX7219

Module LED 7 Đoạn 0.36inch Đồng Hồ TM1637

Đỏ, vào: 3.3~5VDC, size: 42x24x12 mm

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 31 Cái

Module LED 7 Đoạn 0.36inch Đồng Hồ TM1637

Module 4 Số LED 7 Đoạn 0.36inch 74HC595

Đỏ, vào: 5VDC, size 51x14mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

Module 4 Số LED 7 Đoạn 0.36inch 74HC595

Module 8 LED 7 Đoạn 0.56inch 74HC595

Đỏ, vào 5VDC, size: 114x25mm

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Module 8 LED 7 Đoạn 0.56inch 74HC595

Module 3 LED 7 Đoạn 0.56inch 74HC595

Đỏ, vào 5VDC, size: 50x25mm

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

Module 3 LED 7 Đoạn 0.56inch 74HC595

Module 4 LED 7 Đoạn 0.56inch 74HC595

Đỏ, vào 5VDC, size: 64x25mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 37 Cái

Module 4 LED 7 Đoạn 0.56inch 74HC595

Module 2 LED 7 Đoạn 0.56inch 74HC595

Đỏ, vào 5VDC, size: 38x25mm

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Module 2 LED 7 Đoạn 0.56inch 74HC595

Module 4 LED Ma Trận 8x8 MAX7219

LED đỏ, vào: 5VDC, size: 12.8x3.2 cm

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

Module 4 LED Ma Trận 8x8 MAX7219

Module LED Ma Trận 8x8 MAX7219

Đỏ, vào: 5VDC, size 50x32mm, tương thích Arduino

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

Module LED Ma Trận 8x8 MAX7219

Module 8 Số LED 7 Đoạn 0.36inch 74HC595

Đỏ, vào: 5VDC, size 71x14mm

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

Module 8 Số LED 7 Đoạn 0.36inch 74HC595
Chat