Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Mạch Đổi Nguồn Điện DC-AC (2)

List product List gallery

Mạch Chuyển Đổi DC-AC 12VDC-220VAC 500W

Vào: 12VDC, Ra: 220~380VAC, 500W

255,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Mạch Chuyển Đổi DC-AC 12VDC-220VAC 500W

Mạch Chuyển Đổi DC-AC 12VDC-220VAC 150W

Vào: 12VDC, Ra: 220VAC, 150W

165,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch Chuyển Đổi DC-AC 12VDC-220VAC 150W
Live support