Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Mạch Đổi Nguồn Điện AC-AC (5)

List product List gallery

Dimmer AC-AC 220VAC 6000W

Vào: 220VAC, Ra: 0~220VAC, công suất 6000W

105,000 đ/Cái

Hết hàng

Dimmer AC-AC 220VAC 6000W

Dimmer AC-AC 220VAC 4000W Có Hiển Thị

Vào: 220VAC, Ra: 10~220VAC, công suất 4000W

135,000 đ/Cái

Hết hàng

Dimmer AC-AC 220VAC 4000W Có Hiển Thị

Dimmer AC-AC 220VAC 5000W

Vào: 220VAC, Ra: 50~220VAC, 5000W

77,000 đ/Cái

Hết hàng

Dimmer AC-AC 220VAC 5000W

Dimmer AC-AC 220VAC 4000W

Vào: 220VAC, Ra: 50-220VAC, công suất 4000W, SCR Dimmer

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

Dimmer AC-AC 220VAC 4000W

Dimmer AC-AC 220VAC 2000W

Vào: 220VAC, Ra: 50~220VAC, Dòng tải: 25A

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 177 Cái

Dimmer AC-AC 220VAC 2000W
Live support