Mạch Công Suất (2)

List product List gallery

F5305S Mạch Công Suất Mosfet

Tín hiệu vào: 3-20VDC, ra: 5-36VDC 20A(Max)

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

F5305S Mạch Công Suất Mosfet

IRF520 Mạch Công Suất Mosfet

Nguồn: 3.3~5VDC; áp ra tải 0~24VDC, Dòng ra tải <5A

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

IRF520 Mạch Công Suất Mosfet
Chat