LED Vỏ Kim Loại (11)

List product List gallery

LED Xanh Lá 6mm Vỏ Inox 220V

Nguồn: 220V, dây nối: 20cm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

LED Xanh Lá 6mm Vỏ Inox 220V

LED Trắng 8mm Vỏ Inox 304 24V

P/N: W-8-24V, nguồn: 24VDC

9,300 đ/Cái

Hàng còn: 194 Cái

LED Trắng 8mm Vỏ Inox 304 24V

LED Vàng 8mm Vỏ Inox 304 12V

P/N: YL-8-12V, nguồn: 12VDC

9,300 đ/Cái

Hàng còn: 121 Cái

LED Vàng 8mm Vỏ Inox 304 12V

LED Xanh Dương 8mm Vỏ Inox 304 12V

P/N: BL-8-12V, nguồn: 12VDC

9,300 đ/Cái

Hàng còn: 159 Cái

LED Xanh Dương 8mm Vỏ Inox 304 12V

LED Vàng 8mm Vỏ Inox 304 24V

P/N: YL-8-24V, nguồn: 24VDC

9,300 đ/Cái

Hàng còn: 156 Cái

LED Vàng 8mm Vỏ Inox 304 24V

LED Xanh Dương 8mm Vỏ Inox 304 24V

P/N: BL-8-24V, nguồn: 24VDC

9,300 đ/Cái

Hàng còn: 290 Cái

LED Xanh Dương 8mm Vỏ Inox 304 24V

LED Xanh Lá 8mm Vỏ Inox 304 24V

P/N: GR-8-24V, nguồn: 24VDC

9,300 đ/Cái

Hàng còn: 153 Cái

LED Xanh Lá 8mm Vỏ Inox 304 24V

LED Xanh Lá 8mm Vỏ Inox 304 12V

P/N: GR-8-12V, nguồn: 12VDC

9,300 đ/Cái

Hàng còn: 78 Cái

LED Xanh Lá 8mm Vỏ Inox 304 12V

LED Đỏ 16mm Vỏ Inox 304 12V

P/N: R-16-12V, nguồn: 12VDC

99,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Đỏ 16mm Vỏ Inox 304 12V

LED Đỏ 8mm Vỏ Inox 304 24V

P/N: R-8-24V, nguồn: 24VDC

9,300 đ/Cái

Hàng còn: 107 Cái

LED Đỏ 8mm Vỏ Inox 304 24V

LED Đỏ 8mm Vỏ Inox 304 12V

P/N: R-8-12V, nguồn: 12VDC

9,300 đ/Cái

Hàng còn: 113 Cái

LED Đỏ 8mm Vỏ Inox 304 12V
Chat