LED Module Quảng Cáo (14)

List product List gallery

3 LED Trắng Lạnh SMD 5730

Nguồn: 12VDC, công suất: 5W

2,500 đ/Cái

Hết hàng

3 LED Trắng Lạnh SMD 5730

Tấm LED 6 Bóng Chống Nước SMD 5630

Nguồn: 12VDC, công suất LED: 3W

15,000 đ/Cái

Hết hàng

Tấm LED 6 Bóng Chống Nước SMD 5630

LED Hắt 3 Bóng Trắng SMD 5730

LED 5730 màu trắng, 12VDC, kích thước 77x13x7mm, chống nước IP67

2,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Hắt 3 Bóng Trắng SMD 5730

LED Hắt 3 Bóng Vàng SMD 5730

LED 5730 màu vàng, 12VDC, kích thước 77x13x7mm, chống nước IP67

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 222 Cái

LED Hắt 3 Bóng Vàng SMD 5730

LED Hắt 3 Bóng Xanh Dương SMD 5730

LED 5730 màu xanh dương, 12VDC, kích thước 77x13x7mm, chống nước IP67

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 177 Cái

LED Hắt 3 Bóng Xanh Dương SMD 5730

LED Hắt 3 Bóng Xanh Lá SMD 5730

LED 5730 màu xanh lá, 12VDC, kích thước 77x13x7mm, chống nước IP67

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 479 Cái

LED Hắt 3 Bóng Xanh Lá SMD 5730

LED Hắt 3 Bóng Đỏ SMD 5730

LED 5730 màu đỏ, 12VDC, kích thước 77x13x7mm, chống nước IP67

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 458 Cái

LED Hắt 3 Bóng Đỏ SMD 5730

Bộ 4 LED 5050 Trắng Lạnh Vỏ Sắt 12V 36x36mm

Điện áp: 12VDC, size 36x36mm

4,500 đ/Cái

Hết hàng

Bộ 4 LED 5050 Trắng Lạnh Vỏ Sắt 12V 36x36mm

Bộ 4 LED 5050 Trắng Ấm Vỏ Sắt 12V 36x36mm

Điện áp: 12VDC, size 36x36mm

4,500 đ/Cái

Hết hàng

Bộ 4 LED 5050 Trắng Ấm Vỏ Sắt 12V 36x36mm

Bộ 4 LED 5050 Vàng Vỏ Sắt 12V 36x36mm

Điện áp: 12VDC, size 36x36mm

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ 4 LED 5050 Vàng Vỏ Sắt 12V 36x36mm

Bộ 4 LED 5050 Xanh Dương Vỏ Sắt 12V 36x36mm

Điện áp: 12VDC, size 36x36mm

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ 4 LED 5050 Xanh Dương Vỏ Sắt 12V 36x36mm

Bộ 4 LED 5050 Xanh Lá Vỏ Sắt 12V 36x36mm

Điện áp: 12VDC, size 36x36mm

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ 4 LED 5050 Xanh Lá Vỏ Sắt 12V 36x36mm

Bộ 4 LED 5050 Đỏ Vỏ Sắt 12V 36x36mm

Điện áp: 12VDC, size 36x36mm

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ 4 LED 5050 Đỏ Vỏ Sắt 12V 36x36mm

Bộ 4 LED 5050 RGB Vỏ Sắt 12V 36x36mm

Điện áp: 12VDC, size 36x36mm

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ 4 LED 5050 RGB Vỏ Sắt 12V 36x36mm
Chat