Kim Test (29)

List product List gallery

PA125-H Kim Test Kiểm Tra Mạch 4A

L=33.35mm, Ø=2.5mm, 50mΩ, 4A
OEM

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 719 Cái

PA125-H Kim Test Kiểm Tra Mạch 4A

R125-4S Vỏ Kim Test

L=30mm, Ø=2.4mm
OEM

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 950 Cái

R125-4S Vỏ Kim Test

P75-H3 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=16.55MM, Ø=1.5MM, 50mΩ, 3A
OEM

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 297 Cái

P75-H3 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

P75-H2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=16.5MM, Ø=1.3MM, 50mΩ, 3A
OEM

2,200 đ/Cái

Hết hàng

P75-H2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

KTA100-H5 Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=33.3MM, Ø=1.36MM, 50mΩ, 3A
OEM

4,500 đ/Cây

Hàng còn: 478 Cây

KTA100-H5 Kim Test Kiểm Tra Mạch

KT100-Q2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A, đầu 1.5mm
OEM

4,500 đ/Cây

Hàng còn: 395 Cây

KT100-Q2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

KT100-4S Vỏ Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=33.3MM, Ø=1.36MM, 50mΩ, 3A
OEM

4,500 đ/Cây

Hàng còn: 1067 Cây

KT100-4S Vỏ Kim Test Kiểm Tra Mạch

KTA100-H2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3MM, Ø=1.36MM, 50mΩ, 3A, đầu 1.5mm
OEM

4,500 đ/Cây

Hàng còn: 515 Cây

KTA100-H2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

KT100-Q1 Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=33.3MM, Ø=1.36MM, 50mΩ, 3A
OEM

4,500 đ/Cây

Hàng còn: 353 Cây

KT100-Q1 Kim Test Kiểm Tra Mạch

KT125-JJ Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=33.35mm, Ø=2.02mm, 50mΩ, 4A
OEM

4,500 đ/Cây

Hàng còn: 1082 Cây

KT125-JJ Kim Test Kiểm Tra Mạch

KT156-JJ Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=34mm, Ø=2.36mm, 50mΩ, 5A
OEM

4,900 đ/Cây

Hàng còn: 477 Cây

KT156-JJ Kim Test Kiểm Tra Mạch

KT156-A Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=34mm, Ø=2.69mm, 50mΩ, 5A
OEM

4,900 đ/Cây

Hàng còn: 568 Cây

KT156-A Kim Test Kiểm Tra Mạch

KT156-4S Vỏ Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=30.3mm, Ø=2.69mm, 50mΩ, 5A
OEM

4,900 đ/Cây

Hàng còn: 1037 Cây

KT156-4S Vỏ Kim Test Kiểm Tra Mạch

PH-5J Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=33MM, Ø=3MM, 50mΩ
OEM

2,500 đ/Cây

Hàng còn: 161 Cây

PH-5J Kim Test Kiểm Tra Mạch

PH-5H-16L Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=38MM, Ø=3MM, 50mΩ
OEM

4,500 đ/Cây

Hàng còn: 122 Cây

PH-5H-16L Kim Test Kiểm Tra Mạch

P156-A Kim Test Kiểm Tra Mạch 5A

L=33.85mm, Ø=2.36mm, 50mΩ, 5A
OEM

4,500 đ/Cây

Hàng còn: 348 Cây

P156-A Kim Test Kiểm Tra Mạch 5A

P125-A Kim Test Kiểm Tra Mạch 5A

L=33.35mm, Ø=2.02mm, 50mΩ, 5A
OEM

6,000 đ/Cây

Hàng còn: 495 Cây

P125-A Kim Test Kiểm Tra Mạch 5A

P100-A3 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A
OEM

4,500 đ/Cây

Hàng còn: 315 Cây

P100-A3 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

P160-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=24.5mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A
OEM

5,000 đ/Cây

Hết hàng

P160-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

PM75-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=27.8mm, Ø=1.2mm, 50mΩ, 3A
OEM

4,500 đ/Cây

Hết hàng

PM75-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

PL75-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33mm, Ø=1.3mm, 50mΩ, 3A
OEM

4,000 đ/Cây

Hết hàng

PL75-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

P75-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=16.54mm, Ø=1.3mm, 50mΩ, 3A
OEM

5,000 đ/Cây

Hết hàng

P75-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

P125-H Kim Test Kiểm Tra Mạch 4A

L=33.35mm, Ø=2.02mm, 50mΩ, 4A
OEM

4,000 đ/Cây

Hàng còn: 243 Cây

P125-H Kim Test Kiểm Tra Mạch 4A

P100-B1 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3MM, Ø=1.36MM, 50mΩ, 3A
OEM

4,500 đ/Cây

Hàng còn: 421 Cây

P100-B1 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

PA125-B1 Kim Test Kiểm Tra Mạch 4A

L=33.3MM, Ø=2.0MM, 50mΩ, 4A
OEM

6,000 đ/Cây

Hàng còn: 101 Cây

PA125-B1 Kim Test Kiểm Tra Mạch 4A

P100-H2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3MM, Ø=1.36MM, 50mΩ, 3A
OEM

4,500 đ/Cây

Hàng còn: 1208 Cây

P100-H2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

P100-E2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3MM, Ø=1.36MM, 50mΩ, 3A
OEM

4,500 đ/Cây

Hàng còn: 260 Cây

P100-E2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

P100-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3MM, Ø=1.36MM, 50mΩ, 3A
OEM

4,500 đ/Cây

Hàng còn: 598 Cây

P100-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

P50-J1 Kim Test Kiểm Tra Mạch 2A

L=16.65MM, Ø=0.68MM, 50mΩ, 2A
OEM

3,500 đ/Cây

Hàng còn: 1062 Cây

P50-J1 Kim Test Kiểm Tra Mạch 2A
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký