Khớp Nối Mềm (19)

List product List gallery

Khớp Nối Mềm D19L23 Bằng Nhựa Trục 8x8

Chất liệu: nhựa, Đường kính ngoài: 19mm, dài: 23mm

18,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Mềm D19L23 Bằng Nhựa Trục 8x8

Khớp Nối Mềm D13L21 Bằng Nhựa Trục 4x4

Chất liệu: nhựa, Đường kính ngoài: 13mm, dài: 21mm

18,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Mềm D13L21 Bằng Nhựa Trục 4x4

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 6.35x8

Nối trục 6.35-8mm, đường kính ngoài: 19mm, dài 25mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 6.35x8

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 6.35x6.35

Nối trục 6.35-6.35mm, đường kính ngoài: 19mm, dài 25mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 6.35x6.35

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 5x10

Nối trục 5-10mm, đường kính ngoài: 19mm, dài 25mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 5x10

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 6x6

Nối trục 6-6mm, đường kính ngoài: 19mm, dài 25mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 6x6

Khớp Nối Vitme D19L25 Trục 6x10

Nối trục 6x10mm, đường kính ngoài: 19mm, dài 25mm

19,500 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

Khớp Nối Vitme D19L25 Trục 6x10

Khớp Nối Vitme D19L25 Trục 5x5

Nối trục 5x5mm, đường kính ngoài: 19mm, dài 25mm

19,500 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

Khớp Nối Vitme D19L25 Trục 5x5

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 6x8

Nối trục 6-8mm, đường kính ngoài: 19mm, dài 25mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 6x8

Khớp Nối Vitme D19L25 Trục 5x8

Nối trục 5x8mm, đường kính ngoài: 19mm, dài 25mm

19,500 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

Khớp Nối Vitme D19L25 Trục 5x8

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 5x5

Nối trục 5-5mm, đường kính ngoài: 19mm, dài 25mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 5x5

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 10x10

Nối trục 10-10mm, đường kính ngoài: 19mm, dài 25mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 10x10

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 8x10

Nối trục 8-10mm, đường kính ngoài: 19mm, dài 25mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 8x10

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 8x8

Nối trục 8-8mm, đường kính ngoài: 19mm, dài 25mm

18,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 8x8

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 6x10

Nối trục 6-10mm, đường kính ngoài: 19mm, dài 25mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 6x10

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 5x8

Nối trục 5-8mm, đường kính ngoài: 19mm, dài 25mm

18,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 5x8

Khớp Nối Vitme D19L25 Trục 5x6

Nối trục 5-6mm, đường kính ngoài: 19mm, dài 25mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Khớp Nối Vitme D19L25 Trục 5x6

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 4x6

Nối trục 4-6mm, đường kính ngoài: 19mm, dài 25mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Khớp Nối Mềm D19L25 Trục 4x6

Khớp Nối Mềm D15L21 Bằng Nhựa Trục 6x6

Chất liệu: nhựa, Đường kính ngoài: 15mm, dài: 21mm

18,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Mềm D15L21 Bằng Nhựa Trục 6x6
Chat