Khớp Nối Đàn Hồi (8)

List product List gallery

Khớp Nối Đàn Hồi D40L75

Đường kính ngoài: 40mm, dài: 75mm, nối trục 14~22mm
OEM

159,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

Khớp Nối Đàn Hồi D40L75

Khớp Nối Đàn Hồi D40L55

Đường kính ngoài: 40mm, dài: 55mm, nối trục 8~22mm
OEM

135,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Khớp Nối Đàn Hồi D40L55

Khớp Nối Đàn Hồi D40L50

Đường kính ngoài: 40mm, dài: 50mm, nối trục 6~20mm
OEM

125,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

Khớp Nối Đàn Hồi D40L50

Khớp Nối Đàn Hồi D35L50

Đường kính ngoài: 30mm, dài: 50mm, nối trục 8~19mm
OEM

125,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Đàn Hồi D35L50

Khớp Nối Đàn Hồi D30L35

Đường kính ngoài: 30mm, dài: 35mm, nối trục 5~16mm
OEM

105,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Khớp Nối Đàn Hồi D30L35

Khớp Nối Đàn Hồi D25L35

Đường kính ngoài: 25mm, dài: 35mm, nối trục 5~12mm
OEM

99,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Khớp Nối Đàn Hồi D25L35

Khớp Nối Đàn Hồi D20L30 Trục 4-10mm

Đường kính ngoài: 20mm, dài: 30mm, nối trục 4~10mm
OEM

86,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Đàn Hồi D20L30 Trục 4-10mm

Khớp Nối Đàn Hồi D30L42

Đường kính ngoài: 30mm, dài: 40mm, nối trục 5~16mm
OEM

99,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Khớp Nối Đàn Hồi D30L42
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký