Khớp Nối Đa Năng (6)

List product List gallery

Khớp Nối Đa Năng D11L23 Trục 5x3mm

Nối trục 5-3mm, đường kính ngoài: 11mm, dài 23mm
OEM

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Khớp Nối Đa Năng D11L23 Trục 5x3mm

Khớp Nối Đa Năng D11L23 Trục 5x6mm

Nối trục 5-6mm, đường kính ngoài: 11mm, dài 23mm
OEM

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

Khớp Nối Đa Năng D11L23 Trục 5x6mm

Khớp Nối Đa Năng D11L23 Trục 5x5mm

Nối trục 5-5mm, đường kính ngoài: 11mm, dài 23mm
OEM

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

Khớp Nối Đa Năng D11L23 Trục 5x5mm

Khớp Nối Đa Năng D11L23 Trục 5x4mm

Nối trục 5-4mm, đường kính ngoài: 11mm, dài 23mm
OEM

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Khớp Nối Đa Năng D11L23 Trục 5x4mm

Khớp Nối Đa Năng D11L23 Trục 4x6mm

Nối trục 4-6mm, đường kính ngoài: 11mm, dài 23mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Khớp Nối Đa Năng D11L23 Trục 4x6mm

Khớp Nối Đa Năng D9L23 Trục 3x4mm

Nối trục 3-4mm, đường kính ngoài: 9mm, dài 23mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

Khớp Nối Đa Năng D9L23 Trục 3x4mm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký