Khớp Nối Cứng (21)

List product List gallery

Khớp Nối Trục Động Cơ Với Bánh Xe 6mm

Size: 18x12mm, ốc: M4
OEM

14,500 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

Khớp Nối Trục Động Cơ Với Bánh Xe 6mm

Khớp Nối Trục Động Cơ Với Bánh Xe 5mm

Size: 18x12mm, ốc: M4
OEM

14,500 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

Khớp Nối Trục Động Cơ Với Bánh Xe 5mm

Khớp Nối Trục Động Cơ Với Bánh Xe 4mm

Size: 18x12mm, ốc: M4
OEM

14,500 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

Khớp Nối Trục Động Cơ Với Bánh Xe 4mm

Omni-58-CP Khớp Nối Bánh Xe Đa Hướng 6mm

Lỗ trục 6mm, L=23mm
OEM

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 51 Cái

Omni-58-CP Khớp Nối Bánh Xe Đa Hướng 6mm

Omni-58-CP Khớp Nối Bánh Xe Đa Hướng 5mm

Lỗ trục 5mm, L=23mm
OEM

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

Omni-58-CP Khớp Nối Bánh Xe Đa Hướng 5mm

Khớp Nối Trục B10 5MM

Đường kính ngoài: 10mm, lỗ trục 5mm, dùng cho động cơ RS775
OEM

30,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Trục B10 5MM

Khớp Nối Cứng D14L25 Trục 5x8

Nối trục 5-8mm, đường kính ngoài: 14mm, dài 25mm
OEM

15,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Cứng D14L25 Trục 5x8

Khớp Nối Cứng D14L25 Trục 5x5

Nối trục 5-5mm, đường kính ngoài: 14mm, dài 25mm
OEM

15,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Cứng D14L25 Trục 5x5

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 4x5

Nối trục 4-5mm, đường kính ngoài: 9mm, dài 20mm
OEM

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 61 Cái

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 4x5

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 5x6

Nối trục: 5-6mm, đường kính ngoài: 9mm, dài 20mm
OEM

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 5x6

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 4x6

Nối trục 4-6mm, đường kính ngoài: 9mm, dài 20mm
OEM

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 54 Cái

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 4x6

Omni-58-CP Khớp Nối Bánh Xe Đa Hướng 4mm

Lỗ trục 4mm, L=23mm
OEM

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

Omni-58-CP Khớp Nối Bánh Xe Đa Hướng 4mm

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 6x6

Nối trục 6-6mm, đường kính ngoài: 9mm, dài 20mm
OEM

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 6x6

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 5x5

Nối trục 5-5mm, đường kính ngoài: 9mm, dài 20mm
OEM

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 5x5

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 4x4

Nối trục 4-4mm, đường kính ngoài: 9mm, dài 20mm
OEM

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 4x4

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 3x3

Nối trục 3-3mm, đường kính ngoài: 9mm, dài 20mm
OEM

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 3x3

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 3.17x5

Nối trục 3.17-5mm, đường kính ngoài: 9mm, dài 20mm
OEM

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 3.17x5

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 3.17x3

Nối trục 3.17-3mm, đường kính ngoài: 9mm, dài 20mm
OEM

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 54 Cái

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 3.17x3

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 2x3

Nối trục 2-3mm, đường kính ngoài: 9mm, dài 20mm
OEM

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 32 Cái

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 2x3

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 2x2

Nối trục 2-2mm, đường kính ngoài: 9mm, dài 20mm
OEM

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Khớp Nối Cứng D9L20 Trục 2x2

Khớp Nối Trục Động Cơ Với Bánh Xe 3mm

Size: 18x12mm, ốc: M4
OEM

14,500 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

Khớp Nối Trục Động Cơ Với Bánh Xe 3mm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký