Khay SIM (12)

List product List gallery

Khe Cắm Sim 9Pin Push-Push

8Pin+1, loại push-push
OEM

8,900 đ/Cái

Hàng còn: 688 Cái

Khe Cắm Sim 9Pin Push-Push

FMS006-2600-0 Khe Cắm Sim 6Pin Push-Push Yamachi

Loại Push lock/Push eject, Top-mount 6pin
OEM

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 95 Cái

FMS006-2600-0 Khe Cắm Sim 6Pin Push-Push Yamachi

FMS006-2610-0 Khe Cắm Sim 8Pin Push-Push Yamachi

8 chân SIM CARD PUSH-PUSH TYPE
OEM

29,000 đ/Cái

Hết hàng

FMS006-2610-0 Khe Cắm Sim 8Pin Push-Push Yamachi

Khe Cắm Sim 8Pin Push-Push V1

6+2 chân, loại Push-Push
OEM

9,900 đ/Cái

Hàng còn: 216 Cái

Khe Cắm Sim 8Pin Push-Push V1

Khe Cắm Sim 6Pin Push-Push V2

6 chân, loại Push-Push
OEM

9,800 đ/Cái

Hết hàng

Khe Cắm Sim 6Pin Push-Push V2

Khe Cắm Sim 6Pin Push-Push V3

6 chân, loại Push-Push
OEM

8,900 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Khe Cắm Sim 6Pin Push-Push V3

Khe Cắm Sim 6Pin+1 Push-Push

6+1 chân, loại Push-Push
OEM

7,700 đ/Cái

Hàng còn: 493 Cái

Khe Cắm Sim 6Pin+1 Push-Push

MUP-C719 Khe Cắm Sim 6Pin Push-Push

6 chân, Loại Push lock/Push eject, Top-mount
OEM

12,900 đ/Cái

Hàng còn: 435 Cái

MUP-C719 Khe Cắm Sim 6Pin Push-Push

I900 Khe Cắm Sim 6Pin SMD

6 chân, SMT SIM socket
OEM

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 387 Cái

I900 Khe Cắm Sim 6Pin SMD

Khe Cắm Sim 6Pin Open-Lock V1

6 chân, loại Open-Lock
OEM

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 674 Cái

Khe Cắm Sim 6Pin Open-Lock V1

C707 Khe Cắm Sim 6Pin Open-Lock

6 chân, loại Open-Lock
OEM

3,600 đ/Cái

Hàng còn: 1668 Cái

C707 Khe Cắm Sim 6Pin Open-Lock

KF-016 Khe Cắm Sim 6Pin+2 Open-Lock

6Pin+2, loại Open-Lock
OEM

10,500 đ/Cái

Hàng còn: 103 Cái

KF-016 Khe Cắm Sim 6Pin+2 Open-Lock
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký